Nyheter

Åland i siffror 2010
Fickstatistiken Åland i siffror har utkommit. Där finns ett urval allmänna uppgifter om Åland inom olika områden såsom geografi, väder, miljö, befolkning, samfärdsel, arbetsmarknad, nationalräkenskaper, offentlig ekonomi, utbildning, kultur och val. Åland i siffror ges ut gratis och på fem olika språk, svenska, engelska, finska, tyska och franska.

Publikationen kan hämtas gratis eller beställas från ÅSUB, tel 25490 eller e-post info@asub.ax. Den kan också laddas ner här