Nyheter

Konferensinbjudan 24-25 augusti 2010

ÅSUB deltar som arrangör i en konferens om kunskapsutvecklingens betydelse för regional utveckling och tillväxt. I dagens globaliserade värld ger en välutvecklad kunskapsekonomi en stark konkurrensfördel för regionens utveckling och därmed för skapandet av välfärd. Regionerna bör kunna dra nytta av kunskapsdynamiken och ha kännedom om hur kunskap skapas, utvecklas, sprids och tillämpas på ett ekonomiskt lönsamt sätt. Kunskap är intimt förknippad med innovationer, det gäller för regioner att kunna knyta till sig rätt kunskap. Situationer där kunskap från olika sektorer och branscher möts ha visat sig ha en särskild betydelse för produktutveckling och innovationer.


Konferensen bygger på resultatet från forskningsprojektet REKENE, ” Regional Trajectories to the Knowledge Economy: Nordic–European Comparisons”, där ÅSUB bidragit med en fallstudie från Åland. Landskapsregeringen har finansierat den åländska delen studien. Projektet omfattar därutöver fallstudier från Sverige, Finland, Danmark och Island.


Konferensen är kostnadsfri, men förhandsanmälan behövs. Se bifogade inbjudan!


För närmare information om konferensen eller projektet kontakta Katarina Fellman (tel. 25493) eller Bjarne Lindström (tel. 25492)