Nyheter

Ny version av Statistikrapport 2010:2

På grund av ett tekniskt fel var tabellerna med elevunderlag (inklusive elevpendling) utbytta mot tabeller med enbart kommunernas egna befolkningsuppgifter i den version som publicerades den 15.6.2010. Korrigeringar har gjorts i publikationens tabeller 5-17. Även databastabellerna och den hithörande Power Point –presentationen som finns tillgängliga på vår hemsida har ändrats på motsvarande sätt.


Länk till nyhetsmeddelandet (och till de korrigerade filerna) finns här.


Mer information ger Jouko Kinnunen,   förnamn.efternamn@asub.ax