Nyheter

Befolkningsrörelsen 2002
Befolkningstillväxten år 2002 uppgick till 255 personer, vilket är den största ökningen sedan 1990. År 2001 var tillväxten 225 personer.

Om Du vill läsa hela meddelandet klicka här.