Nyheter

Nordisk statistisk årsbok 2010
Åland har störst andel i Norden av ekologiskt jordbruk

Den ekologiska lantbruksarealen utgör en femtedel av den samlade lantbruksarealen, vilket är den största andelen i Norden. Norge har den minsta andelen med 5 procent. Åland gödslar generellt mindre än de övriga nordiska länderna.

Detta kan man läsa om i Nordisk statistisk årsbok 2010 som nu har utkommit. Man kan också se att Åland har den lägsta arbetslösheten i Norden bland de unga och Sverige har den högsta.

Årsboken ges ut av Nordiska ministerrådet och innehåller jämförbara tal, diagram och text för de fem nordiska länderna och de tre självstyrande områdena. Boken kostar 40 euro och kan beställas från ÅSUB. Det finns en databas där man gratis kan ta ut uppgifter om de nordiska länderna. Databasen och en pdf-version av Nordisk statistisk årsbok finns på Nordiska ministerrådets hemsida

Nordiska ministerrådet har även gett ut en fickstatistik, Norden i tal 2010. Den kan beställas gratis från ÅSUB och kan också laddas ner från ministerrådets webbplats.

Ytterligare upplysningar ger Iris Åkerberg, iris.akerberg[at]asub.ax


 Publicerad 5.11.2010