Nyheter

Vision och målsättningar
Nya målsättningar för ÅSUB


Landskapsregeringen har (10.11 2010) antagit nya övergripande mål för ÅSUB. Förslaget till de nya verksamhetsmålen har tagits fram av ÅSUBs direktion och omfattar en övergripande vision, långsiktiga mål och verksamhetsprioriteringar samt även mer specifika mål för statistikproduktionen respektive utrednings- och forskningsverksamheten.

Hela målsättningen för ÅSUBs verksamhet kan du läsa här.