Nyheter

Inkvarteringsstatistik för Åland hotell april 2003
Antalet övernattningar på hotellen ökade totalt med knappt 3 procent jämfört med april 2002. De finländska gästernas övernattningar ökade med 16 procent medan de svenska gästernas övernattningar minskade med nästan 8 procent.

Om Du vill läsa hela meddelandet klicka här.