Nyheter

Statistisk årsbok för Åland 2003
Statistisk årsbok för Åland 2003 har utkommit. Årsboken är ett statistiskt uppslagsverk med ambitionen att på ett lättillgängligt och överskådligt sätt redovisa viktiga uppgifter om den åländska samhällsutvecklingen.

Årets upplaga innehåller ett antal nya tabeller inom områdena befolkning, löner, hälso- och sjukvård, kultur samt allmänna val.

I boken ingår även ett kapitel med jämförande nordisk statistik samt en tabell med uppgifter om areal, medelfolkmängd och folktäthet för världens alla länder.

Statistisk årsbok finns att köpa på ÅSUB och kostar 20 euro. För ytterligare information om årsbokens innehåll och användningsmöjligheter ta gärna kontakt med Iris Åkerberg, tel 25496 eller Kenth Häggblom, tel 25497.