Nyheter

Ledigt jobb: ÅSUB söker biträdande utredare

 

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) är en fristående enhet vars uppgifter är att verka som Ålands officiella statistikmyndighet samt att bedriva kvalificerad utrednings- och forskningsverksamhet.

ÅSUB lediganslår en tillfällig tjänst 80 %, vilket motsvarar 29 timmar per vecka, som

biträdande utredare

fram till 31.12.2014 med tillträde enligt överenskommelse. Till arbetsuppgifterna hör att delta i utrednings- och forskningsverksamheten.

Behörighetskrav för tjänsten är högskoleutbildning med lämplig inriktning. Vi värdesätter relevant arbets- eller annan erfarenhet, god samarbetsförmåga, noggrannhet och erfarenhet av att arbeta i Excel eller något statistikprogram.

Lön enligt löneklass A22 (f.n. motsvarar 80 % 2 232 – 2 824 euro/mån.).

Närmare upplysningar ger direktör Bjarne Lindström (tel. 25492) eller utredningschef Katarina Fellman (tel. 25493).

Ansökningshandlingarna skall vara ÅSUB tillhanda senast den fredagen den 14 februari 2014 kl. 16.00.
Ansökningarna sänds till ÅSUB, PB 1187, AX-22111 Mariehamn eller per epost till svar@asub.ax