Nyheter

Ordinarie tjänst som statistiker

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) är en fristående enhet med uppgift att verka som Ålands officiella statistikmyndighet samt bedriva kvalificerad utrednings- och forskningsverksamhet

ÅSUB lediganslår en ordinarie tjänst som

Statistiker

 

med anställning så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.


Arbetsuppgifterna består huvudsakligen i att självständigt utveckla och producera officiell statistik i anslutning till ÅSUBs konjunkturanalyser och övriga forskningsverksamhet. Vi värdesätter erfarenheter från motsvarande arbetsområden, baskunskaper i grafisk formgivning, samarbetsförmåga och god kännedom om åländska samhällsförhållanden.

Anställningen förutsätter högskole- eller universitetsexamen med lämplig samhällsvetenskaplig inriktning. Forskarutbildning är meriterande. Tjänsten är placerad i A24 (3 122 – 3 954 euro/mån) med möjlighet till tillägg för lic- eller dr-examen.

För närmare information om tjänsten kontakta direktör Bjarne Lindström (tel. 25492) eller statistikchef Kenth Häggblom (tel. 25497).

Ansökan skall vara ÅSUB tillhanda senast den 7 mars kl. 16.00. Ansökning sänds till ÅSUB PB 1187 AX-22111 Mariehamn eller per e-post till svar@asub.ax.