Nyheter

Statistik utan gränser - nordisk regional statistik på cd-rom 2003

ÅSUB har tillsammans med statistikmyndigheterna i Norden producerat en gemensam cd-romskiva med stora mängder statistik på regional och kommunal nivå för de nordiska länderna och självstyrande områdena. Statistiken presenteras förutom i det egna språket även till största delen i en engelskspråkig version. Ett häfte med innehållsförteckning och information om hur man använder skivan ingår. Det statistiska materialet är lättillgängligt med hjälp av programmet PC-Axis, som följer med cd-romskivan. Även en diagram- och kartfunktion ingår.

CD-romskivan kostar 70 euro och kan beställas via vår beställningslista eller genom att skicka e-post till info@asub.aland.fi.