Nyheter

Åland i siffror 2014

Fickstatistiken Åland i siffror 2014 har utkommit.

Upplagan är reviderad, förutom uppdatering av tabeller och diagram har en del tabeller förnyats. Dessutom har fyra nya sidor fulla med färsk statistik lagts till. Förutom nuläget får man också en bild av utvecklingen över tiden. Vi kan notera ett axplock av förändringar från år 2000 och framåt:
-    Naturreservaten har utökats med 1 132 hektar landområden och 24 343 hektar vattenområden och omfattar 2 607 respektive 32 948 hektar
-    Den totala elförsörjningen har ökat med 52 GWh. Vår egen produktion uppgår till 21 procent,  till största delen vindkraft, jämfört med 14 procent år 2000
-    Hushållen har ökat i antal med över 2 200 till 13 300 hushåll, men krymper i antalet personer, 2000 var medelhushållsstorleken 2,30 medan den 2013 var 2,12
-    Handelns omsättning har ökat med 240 miljoner euro till 630 miljoner
-    Antalet inresande från Sverige har ökat med närmare 365 000 personer till 1,7 miljoner medan inresande från Finland har minskat med närmare 89 000 personer till 349 000
-    Antalet övernattningar på inkvarteringsanläggningar har minskat med en fjärdedel
-    Personbilarnas antal har ökat med 54 procent sedan 2000, år 2013 hade vi 752 bilar per 1 000 invånare
-    Passagerarna på landskapets skärgårdsfärjor ligger kvar på drygt en miljon, medan fordonen har ökat med 75 000 till nästan 600 000 fordon
-    Antal flygresenärer från Finland minskade med över hälften, medan utrikespassagerarna ökade en aning
-    Landskapets utgifter har ökat mest inom social- och miljöavdelningen samt inom finansavdelningen
-    Antalet manliga pensionärer är färre än kvinnliga, men de har ökat nästan dubbelt fler än kvinnliga
-    Biblioteksutlåningen har minskat med över 37 000 band, från 18,9 band/invånare till 15,7

Mer information ger Iris Åkerberg, e-post iris.akerberg[at]asub.ax. Publikationen kan beställas gratis från ÅSUB, antingen via vår beställningsfunktion på hemsidan, per telefon 25490 eller via e-post info@asub.ax. Den kan också laddas ner som pdf-dokument här.

Publicerad 1.7.2014