Nyheter

Pressmeddelande

ÅSUBs direktör slutar och går till ny tjänst utanför Åland

Bjarne Lindström slutar som ÅSUBs chef i början av nästa år. Orsaken är att han rekryterats som seniorkonsult till SWECO Strategy i Stockholm.  Lindström kommer bl. a. att delta i analyser och utvärderingar av den europeiska sammanhållningspolitiken enligt ett nyligen ingånget större ramavtal med Kommissionen, samt även ansvara för liknande projekt med fokus på regional- och tillväxtpolitiken i Sverige. Han kommer också att bistå som sakkunnig samhällsanalytiker i olika stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt runt om i världen.

”Att Bjarne rekryteras till ett sådant uppdrag är bara att gratulera. Han har gjort ett fantastiskt jobb i att bygga upp ÅSUB till den betydelsefulla institution det idag är” säger direktionens ordförande, lantrådet Camilla Gunell.

SWECO Strategy är ett helägt dotterbolag inom SWECO-koncernen som är ett av Europas största konsultföretag med inriktning på hållbar samhällsbyggnad. Koncernen har ca 9 000 anställda i 12 länder och en omrättning på ca 9 miljarder SEK.

Rekryteringen av Lindströms efterträdare som direktör för ÅSUB påbörjas i oktober.

För ytterligare information kontakta direktör Bjarne Lindström (tel. 25492) eller ÅSUB-direktionens ordförande lantrådet Camilla Gunell (tel. 25370).