Nyheter

Statistisk årsbok för Åland 2014

Samlade uppgifter om Åland

Statistisk årsbok för Åland 2014 har utkommit.Några exempel på vad man kan hitta i årets upplaga, som är den 30:e i ordningen:

Det har fötts över 70 tvillingpar på Åland under 2000-talet. Antalet har varierat mellan ett och nio per år.

Uppgifterna om dödsorsaker 2012 visar att nästan 130 personer dog av sjukdomar i cirkulationsorganen, 90 i cancer, 25 av våld, olyckor och självmord, men bara 2 av infektionssjukdomar.

Av drygt 140 personer som flyttade till någon av skärgårdskommunerna 2013 kom drygt 10 från utomnordiska länder, närmare 30 från Sverige, nästan 40 från Finland och över 60 från övriga Åland.

Potatis upptog fem procent av åkerarealen men stod för 14 procent av jordbrukets försäljningsinkomster.

Virkesförrådet i de åländska skogarna har ökat med en tredjedel på 30 år. Lövträdsbeståndet har mer än fördubblats.

Antalet motorcyklar har också fördubblats, men den utvecklingen har gått på 10 år.

Nästan 300 personer som har fyllt 85 har körkort, 100 kvinnor och 200 män.

2013 noterades 50 000 flygpassagerare, 300 000 resenärer på landsbygdsbussarna och en miljon personer som åkte med skärgårdsfärjorna, varav hälften på de sex vajerfärjorna.

Av Ålands drygt 400 byggnadsarbetare är endast sju kvinnor. Bland lika många sjukskötare finns enbart 14 män.

1 300 ålänningar studerar utanför Åland, medan 300 personer från andra orter utbildar sig här.

Detta och mycket mer kan vi läsa om i Statistisk årsbok för Åland 2014. Boken kostar 25 euro (exkl. moms) och kan beställas här. Den finns också på ÅSUBs hemsida och kan laddas ner här.

För mera information kontakta Iris Åkerberg, tel 25496.

  Publicerad 22 oktober 2014