Nyheter

Inkomstfördelning och välfärd 2014

Inkomstfördelning och välfärd 2014

 

ÅSUB har publicerat inkomstfördelnings- och välfärdsstatistik för perioden 1990-2012. Statistiken omfattar årsvisa uppgifter, dels om fördelningen av inkomsterna i det åländska samhället, dels presenteras några centrala välfärdsmått.

Statistiken i form av färdiga filer (Excel) är tillgänglig via en ny temaingång där man får tillgång till en översikt med förklaringar och kortfattade analyser. Temaområdet omfattar än så länge inte den könsrelaterade statistiken som istället kan sökas under ingången Kvinnor och män.   

Översikten i sin helhet (pdf):

Av statistiken framgår bland annat att:    

- Ålands välfärdsnivå mätt i BNP per capita sjönk 2011 och närmar sig Sveriges nivå. Försprånget till Finland minskar.    

- De åländska hushållens disponibla inkomster har trendmässigt närmat sig det finländska genomsnittet under de senaste 15 åren.  

- Under de senaste knappa 20 åren har inkomstfördelningen på Åland varit något mindre jämlik än i Finland, men jämnare än i Sverige     

- Inkomstfördelningen på Åland har blivit jämnare sedan 2005, så pass att den enligt senast tillgängliga uppgifter (2012) är jämnare än i Finland.

- Andelen personer i ekonomiskt utsatta hushåll på Åland (4,3 procent) är enligt senast tillgänglig statistik (år 2012) mindre än hälften av motsvarande andel i Finland (9,0 procent).      

- Den förväntade medellivslängden på Åland var 81,5 år för perioden 2010-2012, vilket var drygt ett år över EU:s genomsnitt (80,2).  Åland låg också ett år över det finländska genomsnittet (80,5), men strax under det svenska (81,8) under samma period.    

Frågor om inkomst- och välfärdsstatistiken besvaras av Richard Palmer (richard.palmer[at]asub.ax)

 Publicerat: 24.10.2014