Nyheter

Nordisk statistisk årsbok 2014

Nordisk jämförande statistik

Ålands befolkning har snabb tillväxttakt i jämförelse med övriga Norden förutom Island och Norge som har snabbare ökningstakt. Åland har högsta andelen en- och tvåfamiljshus, medan Sverige har den lägsta. I alla länder har antalet färdigställda bostäder ökat sedan år 2010, utom på Åland.

Vill man göra fler jämförelser mellan de fem nordiska länderna och de tre självstyrande områdena kan man studera Nordisk statistisk årsbok, som ges ut av Nordiska ministerrådet. Boken innehåller jämförbara tal, diagram och text och kan laddas ner här. Man kan också köpa boken från ÅSUB och då kostar den 35 euro (exkl moms).

Det finns en databas med jämförande statistik där man gratis kan ta ut uppgifter om de nordiska länderna.

Nordiska ministerrådet har även gett ut en fickstatistik, Norden i tal 2014. Den kan beställas gratis från ÅSUB men också laddas ner här.

Ytterligare upplysningar ger Iris Åkerberg, tel 25496, eller e-post iris.akerberg[at]asub.ax.

  Publicerat 21.11.2014