Nyheter

Ledig tjänst: direktör

Vår direktör lämnar oss för nya arbetsuppgifter utanför Åland.

 

Ålands landskapsregering lediganslår därför nu tjänsten som

direktör

 

vid Ålands statistik och utredningsbyrå (ÅSUB)

 

ÅSUB har till uppgift att verka som Ålands officiella statistikmyndighet samt bedriva samhällsvetenskaplig forsknings- och utredningsverksamhet. Myndigheten leds av en direktion och är underställd Ålands landskapsregering. Vid myndigheten arbetar ca 10 personer.

Direktören har det övergripande ansvaret för och leder myndighetens verksamhet och utveckling. Hon/han ansvarar för koordineringen av ÅSUBs statistikproduktion och forskningsverksamhet. Direktören ansvarar även för ekonomi och administration samt personalfrågor och är föredragande i myndighetens direktion. Förutom de övergripande ledningsfunktionerna skall han/hon även aktivt delta i ÅSUBs forsknings- och/eller statistikverksamhet samt internationella arbete.

Att vara direktör för ÅSUB är ett spännande jobb med stora möjligheter att utifrån en helhetssyn driva utveckling för myndighetens olika verksamhetsområden. Direktören för ÅSUB är både strateg och ledare. Direktörens uppgift är att leda, utveckla och följa upp verksamheten samt att entusiasmera ÅSUBs medarbetare att arbeta med ständigt kvalitets- och förbättringsarbete.

Behörighetskrav för tjänsten är vid universitet eller högskola avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier och innehåller en lämplig ämneskombination samt erfarenhet av arbete inom statistikproduktion eller forsknings- och utredningsverksamhet.

Utbildning på forskarnivå är meriterande samt kunskap om det åländska samhället. Därutöver värdesätter vi ledarskapsförmåga.

Anställningen inleds omgående eller enligt överenskommelse. Prövotid kan bli aktuell.  Lön betalas enligt löneklass A 28 (4.448 -5.647 euro). 

Närmare upplysning om tjänsten ger direktionens ordförande Camilla Gunell +358 18 25 370 eller direktör Bjarne Lindström +358 18 25 492. 

Välkommen med din ansökan som ska vara registraturen tillhanda senast den 30 december 2014 kl. 16.00 registrator@regeringen.ax eller adressen Ålands landskapsregering, PB 1060, AX-22111 Mariehamn.