Nyheter

Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2003
Befolkningen minskade

Under det tredje kvartalet 2003 föddes 79 barn på Åland, vilket är tre flera än under samma kvartal i fjol. Antalet avlidna var 80 eller 33 fler än under tredje kvartalet 2002. Födelseunderskottet blev således 1 person, vilket kan jämföras med ett överskott på 29 personer under motsvarande tid i fjol. Flyttningsrörelsen gav ett underskott på 22 personer jämfört med ett överskott på 28 personer i fjol.

Om du vill läsa hela meddelandet klicka här.