Nyheter

Kvinnor och män på Åland 2003
ÅSUB har tillsammans med Jämställdhetsdelegationen och jämställdhetsinspektören gett ut publikationen Kvinnor och Män på Åland 2003. Publikationen innehåller allmän statistik fokuserad på kvinnor och män. Förutom befolkningsmässiga uppgifter ingår även uppgifter om sysselsättning, inkomster och löner, barnomsorg, pensionstagare, utbildning, brott, fritid och politiskt deltagande mm.

Är Du intresserad av att ta del av Kvinnor och Män på Åland 2003 kan Du få den gratis av jämställdhetsinspektören Vivan Nikula eller från ÅSUB. Publikationen kan också laddas ner från ÅSUBs hemsida under Publikationer - Statistik.

Om du vill läsa hela publikationen klicka här.