Nyheter

Nordisk statistisk årsbok 2003
Boken som är på svenska och engelska omfattar 352 sidor och är en innehållsrik men lättillgänglig publikation med stora mängder intressanta fakta om de nordiska länderna och självstyrande områdena. Förutom tabeller och diagram innehåller boken informativ text om de olika ämnesområdena samt kartor och kortfakta om de enskilda länderna. Med boken följer en CD-skiva som innehåller den databas som utgör underlag för boken och där man kan finna mera uppgifter än vad som tagits med i boken, framför allt tidsserier med siffror för flera år.

Boken som kostar 47 euro kan beställas från ÅSUB, antingen som stående prenumeration eller som enstaka exemplar.