Nyheter

Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2005
Totala antalet övernattningar på hotellen var i februari 3 874, vilket innebär en ökning om 9,3 procent jämfört med februari 2004. Övernattningarna ökade från Finland och minskade från Sverige.Hela meddelandet kan du läsa här.