Nyheter

ÅSUB deltar i internationell forskning om det ekonomiska självstyret på Åland, Färöarna och Grönland

ÅSUB har i dagarna undertecknat ett kontrakt med Nordregion (Nordic Center for Spatial Research) i Stockholm om att genomföra en jämförande studie av Ålands, Färöarnas, Grönlands och Svalbards politiska och administrativa särställning i förhållande till respektive moderstat med särskild tonvikt på möjligheterna att bedriva en till respektive ös behov skräddarsydd ekonomisk utvecklingspolitik. Forskningsprojektet är en förstudie med sikte på att bereda väg för en mer omfattande forskningsinsats under 2006. Förstudien skall avrapporteras vid en internationell ö-forskningskonferens i Malta i slutet av november i år.

Projektet ingår som en del i ett större internationell forskningsinsats om sambandet mellan olika grader av politisk autonomi och ekonomiska utvecklingsstrategier inom perifera regioner. ÅSUB ansvarar, med Nordregio som finansiär och nordisk beställare, för den skandinaviska delen av projektet. Det internationella forskarnätverket koordineras från University of Prince Edward Island i Kanada och British Institute of Commonwealth Studies i London.

Den drivande kraften i gruppen är professor Godfrey Baldacchino. Han kommer från en professur med inriktning på ö-samhällen och deras utveckling i överlappningsområdet mellan statsvetenskap, ekonomi och sociologi vid Maltas universitet. Baldacchino har även drivit olika EU-program med inriktning på småföretagsutveckling inom Europa (bland annat rörande Gotland, Bornholm och Åland). För närvarande är han professor i Island Studies vid University of Prince Edward Island i Kanada.

I gruppen ingår bland andra även Dr Harvey Armstrong (University of Sheffield), Dr. Peter Lyon, (Institute of Commonwealth Studies University of London), Dr Andrew Williams (The Round Table University of Kent), Dr Timothy Shaw (Institute of Commonwealth Studies University of London), Dr David Milne (University of Malta) och Dir. Iain Orr (Global Islands Network).

Bjarne Lindström har, tillsammans med till ÅSUB externt knutne forskaren Agneta Karlsson, ansvaret för den nordiska förstudien.