Nyheter

Maynard Karlsson vann ÅSUBs utlottning!
Vi gratulerar Maynard Karlsson som vann 200 Euro i vår utlottning bland deltagarna som svarat på vår enkät om utbildningsbehovet på Åland.
Vi vill samtidigt passa på att tacka alla de ca 500 personer som svarade på enkäten.