Nyheter

Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2005
Totala antalet övernattningar på hotellen var i augusti 28 967, vilket innebär en ökning med 0,5 procent jämfört med augusti 2004. Övernattningarna ökade från Finland och minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med närmare 10 procent medan de svenska minskade med knappt 8 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade med nästan 4 procent eller 95 personer i augusti.

Hela meddelandet kan du läsa här.