Nyheter

Uppdrag från Norges Forskningsråd

Norges nationella forskningsråd har ingått en överenskommelse med ÅSUB om att direktör Bjarne Lindström skall ingå i den internationella forskargrupp som har i uppdrag att utvärdera projektansökningarna till ett nyinrättat programområde kallat "Demokrati, styring og regionalitet". Programmet löper under perioden 2005 - 2010 och är i en först omgång budgeterat till drygt 100 miljoner NOK. Forskningsprogrammet har tre huvudsakliga fokusområden: (1) ekonomisk utveckling och strukturell omställning, (2) offentlig styrning och planering samt (3) demokrati, deltagande och identitet.

Det norska forskningsrådet fungerar som nationell rådgivare till Norges regering i övergripande och strategiska forskningspolitiska spörsmål. Forskningsrådet satsar årligen omkring 4,5 miljarder NOK på internationellt högklassig forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin och naturvetenskap.