Nyheter

FÖRNYAD HEMSIDA

ÅSUB har förnyat sin hemsida på Internet. Den förnyade hemsidan, som blev operativ den 13 mars, innehåller avsevärt mycket mera information än den gamla.

Nytt är också att alla intresserade nu har möjlighet att få meddelande om ÅSUB:s nyheter via e-post. Den som vill ha denna service kan meddela sin e-postadress till: info@asub.aland.fi

Hemsidans innehåll kommer fortsättningsvis att utvecklas. Det är bra om ÅSUB får respons och önskemål från användarna, så att era behov kan tillgodoses så bra som möjligt.