Nyheter

ÅSUBs hemsida ännu bättre!
Utvecklingsarbetet med att göra Ålands statistik- och utredningsbyrås (ÅSUBs) hemsida ännu bättre framskrider. Nu har vi tagit fram en egen temaingång för den kommunala sektorn, i vilken det finns material samlat om de åländska kommunerna och kommunalförbunden både i form av rapporter (pdf format), databaser (PC-Axisformat) och exceltabeller.

Exempel på rapporter som finns här: den senaste ekonomiska översikten för den kommunala sektorn som utkommer två gånger per år, årliga statistikrapporter om kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet samt årliga statistikmeddelanden om kommunernas bokslut och budgeter. Dessutom finns speciellt framtagna enskilda rapporter samlade här.

I databastabellerna kan man själv sammanställa den information man behöver. Här finns för närvarande information om kommunernas driftsutgifter och befolkning. Utvecklingsarbetet med att ta fram databastabeller för den kommunala sektorn är ännu bara i inledningsskedet och fler tabeller kommer att publiceras allt eftersom de blir klara.

Kom gärna med synpunkter på temaingången och förslag på annan relevant information som kunde finnas samlad här till Iris Åkerberg (iris.akerberg@asub.ax), Katarina Fellman (katarina.fellman@asub.ax ) eller Maria Rundberg-Mattsson (maria.rundberg-mattsson@asub.ax)!