Nyheter

Undersökning om upplevd diskriminering på Åland
I år är det Europeiska året för lika möjligheter för alla, vars mål är att uppmärksamma allmänheten på fördelarna med ett rättvist, solidariskt och jämlikt samhälle. Under "Jämlikhetsåret 2007" arbetar man aktivt för att motverka diskriminering och diskriminerande attityder samt informerar människorna om deras rättigheter och skyldigheter.   

Ålands Diskrimineringsombudsman (DO) har därför givit ÅSUB i uppdrag att undersöka om man upplever att man blir diskriminerad i det åländska samhället och på vilket sätt. Dessutom ska ålänningarnas kännedom om det rättsliga skyddet mot diskriminering kartläggas. Det är nämligen av stor viktigt att DO får kunskap om vad ålänningarna vet om det rättsliga skyddet mot diskriminering och hur ombudsmannen på bästa sätt kan informera om den rätt till jämlikhet och lika möjligheter som lagen ger.

Undersökningen genomförs som en enkät som i dagarna går ut till ett slumpmässigt urval på ca 2.000 ålänningar. För att undersökningen ska bli så bra som möjligt, och för att DO ska få bra verktyg i sitt arbete i riktning mot nolltolerans av diskriminering på Åland, är det viktigt att alla som får enkäten svarar, även de som inte upplever att de blir diskriminerade.

Vår förhoppning är att resultatet från enkätundersökningen ska kunna kompletteras med mer kvalitativ information från intervjuer med svarande, som har upplevt sig diskriminerade på Åland och som gärna delar med sig av sina erfarenheter.


Kontakta gärna DO Veronica Larpes-Papadopoulou (telefon: 25565, e-post do@doaland.ax) eller utredare Maria Rundberg-Mattsson (telefon: 25495, e-post: maria.rundberg-mattsson@asub.ax) om ni har frågor!