Nyheter

Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2007
Övernattningarna från övriga länder ökade i juni
Totala antalet övernattningar på hotellen var i juni 26 302, vilket innebär en minskning om knappt en  procent jämfört med juni 2006. Övernattningarna minskade både från Finland och från Sverige.  De finländska övernattningarna minskade med närmare fyra procent medan de svenska minskade marginellt med 0,2 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i juni, den ökningen var drygt 20 procent.

Hela meddelandet kan du läsa här.