Nyheter

Bugg i systemet
På grund av ett tekniskt fel i samband med publiceringen av hösten konjunkturrapport har ett gammalt pressmeddelande om kommunernas skattesatser 2007 skickats ut. Vi ber om ursäkt för detta och hoppas att felet åtgärdas så snart som möjligt.

Med vänlig häslning

ÅSUB