Nyheter

Nordiska ministerrådet beställer samarbetsprogram från ÅSUB
ÅSUB skall under vintern ta fram ett nytt nordiskt regionalpolitiskt samarbetsprogram. Uppdragsgivaren är Nordiska Ministerrådet (NMR) i Köpenhamn. Programmet skall vara riktningsgivande för utvecklingen av de nordiska ländernas regionalpolitiska samarbete under perioden 2009 - 2012. Det nya samarbetsprogrammet kommer att behandlas vid nordiska rådets session samt vid  regionalministrarnas årliga möte under hösten nästa år.

ÅSUBs direktör Bjarne Lindström kommer att ansvara för arbetet med programmet. Det nya regionalpolitiska programmet blir Lindströms fjärde nordiska policyprogram. Han har nämligen tidigare producerat tre andra nordiska samarbetsprogram - ett med fokus på samordningen av de nordiska ländernas innovationspolitik, ett näringspolitiskt samarbetsprogram och ett program för samordning av de nordiska ländernas regionalpolitiska forskning.

För frågor om det kommande regionalpolitiska programarbetet och andra internationella uppdrag till ÅSUB, kontakta Bjarne Lindström, te. 25492 eller 0457-548 38 48.