Nyheter

ÅSUB undersöker företagandet på Åland
I dagarna får drygt 200 företagare på Åland ett formulär med posten. Förfrågan till företagarna är en viktig del i en undersökning om företagandet på Åland, om drivkrafter, motiv och utmaningar. Hur är det att vara företagare på Åland? Vilka drivkrafter finns bakom ett nytt företag?  Vilka är utmaningarna för företagets fortatta utveckling? Det ska ÅSUB ta fram fakta om på uppdrag av Landskapsregeringen.

Undersökningens resultat kommer att vara utgångspunkt för att vidareutveckla de företagsfrämjande insatserna på Åland. Målet är att öka nyföretagandet på Åland och att skapa bättre förutsättningar för företagen att kunna växa. Det är därför väldigt viktigt att ÅSUB får in synpunkter från just företagarna om hur det är att vara företagare på Åland. På grund av att frågeställningarna i första hand berör företagaren som person, så ligger tyngdpunkten på de små företagen.
 
Handelskammaren, Företagarföreningen, Landsbygdscentret, gymnasialstadie-skolorna och andra har idag ett gediget material och omfattande kunskaper om att främja företagande. Förhoppningen är att undersökningen ska kunna vidga deras möjligheter och komplettera deras verktyg för att öka företagandet på Åland. I samverkan med uppdragsgivaren kommer projektet att föreslå åtgärder, aktiviteter och projekt för att ta tillvara potentialen i företagandet.

Av speciellt intresse är företag som drivs av kvinnor. Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden på Åland är idag lika högt som männens, eller till och med lite högre. Enligt statistikens definition på företagare är dock de kvinnliga företagarna mindre än hälften så många som de manliga företagarna på Åland. En utgångspunkt för undersökningen är därför att det bland kvinnorna finns en potential att öka andelen företagare.

ÅSUB vill också få större kunskap om varför fler kvinnor inte startar företag idag. Det finns kvinnor som har funderat på att starta eget – men ännu inte gjort det. Eftersom kvinnorna startar betydligt färre företag än männen skulle det vara väldigt värdefullt att få veta varför det är så. ÅSUB uppmanar därför kvinnor som planerat att starta företag, men inte kommit till skott, att ta kontakt med ÅSUB.

Frågor om undersökningen besvaras av Katarina Fellman, tel 25493 eller 0457 343 1080, eller av Ester Miiros, tel 25498.