Nyheter

Nordisk statistisk årsbok 2007
Nordisk statistisk årsbok 2007 utkommer nu för 45e gången. Årsboken är en uppslagsbok, som avser att vara en sammanfattande och överskådlig redovisning av statistik över samhällsförhållandena i de fem nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Syftet med årsboken är att lägga fram sinsemellan jämförbara uppgifter om de nordiska länderna. Med boken följer en CD-ROM, som innehåller databaser med fler uppgifter än i boken. Databasen är ett resultat av samarbetet mellan de nordiska statistikbyråerna.

Nordisk statistisk årsbok är tvåspråkig, svenska och engelska och omfattar 349 sidor. Den utges av Nordiska ministerrådet. Boken kostar 47 euro och kan beställas från ÅSUB.

Läs det danska pressmeddelandet här.

Nordisk statistisk årsbok kan också läsas i Acrobat Reader.

Fickstatistiken ”Norden i tal” ger ett litet smakprov på allt som finns i Nordisk statistisk årsbok. Den finns på svenska, engelska och finska och är gratis. Beställ den här.

För mer information kontakta Iris Åkerberg, ÅSUB, tel 25 496 eller 0457-343 43 11, e-post: iris.akerberg@asub.ax