Nyheter

Ny statistikertjänst
K U N G Ö R E L S E


Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) lediganslår en ordinarie heltidstjänst som

Statistiker

med tillträde från och med den 1.3 2008.


Tjänsteinnehavaren ansvarar för utveckling och produktion av åländsk statistik med särskild tyngdpunkt på ekonomisk statistik.

Behörighetskrav för tjänsten är vid universitet eller jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier med för tjänsten lämplig ämneskombination.

För arbetsuppgifterna kvalificerande yrkeserfarenhet värderas högt som meritering för tjänsten.

Tjänsten är för närvarande inplacerad i löneklass A 23 (2 407 -   3 074 euro/mån) med möjlighet till tillägg för examen med forskarutbildning (lic, dr.).

Närmare upplysningar ges av direktör Bjarne Lindström, tel. 25492 eller statistikchef Kenth Häggblom, tel. 25497.

Ansökningarna skall vara ÅSUB tillhanda senast måndagen den 4 februari 2008 kl. 16.15.


Mariehamn den 14 januari 2008

Bjarne Lindström
Direktör