Nyheter

Inkvarteringsstatistik för hotell 2008
Övernattningarna minskade i januari
Totala antalet övernattningar på hotellen var i januari 3 850, vilket innebär en minskning om 4,2  procent jämfört med januari 2007. Övernattningarna ökade från Finland och minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med en procent medan de svenska minskade med drygt tio procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i januari, den minskningen var drygt sex procent.

Hela meddelandet kan du läsa här.