Nyheter

Kvinnor och Män på Åland 2008
ÅSUB har tillsammans med Jämställdhetsdelegationen och chefen för jämställdhetsfrågor gett ut publikationen Kvinnor och Män på Åland 2008. Publikationen innehåller allmän statistik fokuserad på kvinnor och män. Förutom befolkningsmässiga uppgifter ingår även uppgifter om sysselsättning, inkomster och löner, barnomsorg, pensionstagare, utbildning, brott, fritid och politiskt deltagande mm.

Är Du intresserad av att ta del av Kvinnor och Män på Åland 2008 kan Du få den gratis av chefen för jämställdhetsfrågor Vivan Nikula eller från ÅSUB. Publikationen kan också laddas ner från ÅSUBs hemsida under Publikationer - Statistik. Mer statistik om kvinnor och män, som fortlöpande uppdateras och förnyas, finns på ÅSUBs hemsida - Temaingångar.


Hela publikationen kan du ladda ner här.