Nyheter

Verksamhetsberättelse 2007
Ålands statistik- och utredningsbyrås versamhetsberättelse för år 2007 har nu publicerats. Sammanlagt gav ÅSUB ut 90 publikationer under år 2007.

För att läsa verksamhetsberättelsen, klicka här.