Nyheter

Direktören för Grönlands Statistik besöker ÅSUB

I dag anländer chefen för Grönlands nationella statistikbyrå - Grönlands Statistik/Statistics Greenland - till Åland för att fram till onsdag eftermiddag träffa sina kollegor vid ÅSUB. Den grönländska statistikdirektören, som heter Per Lyster Pedersen  är relativt ny i sin position som ledare för Grönlands statistik. Han reser därför runt för att etablera personliga kontakter och diskutera framtida samarbetsmöjligheter med generaldirektörerna för de övriga nordiska statistikmyndigheterna.

Direktör Pedersen kommer under sitt besök på Åland att diskutera de framtida samarbetsmöjligheterna mellan ÅSUB och den Grönländska statistikmyndigheten. Samtalen kommer bl a att  gälla möjligheterna till koordinering i det internationella och nordiska statistiksamarbetet, erfarenhetsutbyte och möjligheterna till gemensam kompetensutveckling inom vissa statistikområden.

Direktör Pedersens värdar och samtalspartners under Ålandsbesöket är direktör Bjarne Lindström och statistikchef Kenth Häggblom vid ÅSUB. Han kommer även att träffa företrädare för landskapsregeringen och lagtinget.