Nyheter

Statistisk årsbok för Åland 2008
Årsboken täcker det åländska samhället genom att det bl a finns uppgifter om miljö, befolkning, samfärdsel och kommunikationer, arbetsmarknad, inkomster och förmögenhet, social-, hälso- och sjukvård, utbildning och kultur samt allmänna val i den. Dessutom ingår nordisk och internationell jämförande statistik. Tabellerna innehåller uppgifter om det senaste året eller för längre tidsserier.

Ett axplock ur årsboken:
- Årsmedeltemperaturen har stigit och nederbörden har ökat. För 2007 var årsmedeltemperaturen 7 grader Celsius. Detta kan jämföras med 1961-1990 då temperaturen var i genomsnitt 5 grader C. En titt i äldre årsböcker visar att årsmedeltemperaturen under åren 1991-2005 var runt 6 grader. Nederbörden var drygt 500 mm i genomsnitt under åren 1961-1990 medan den för åren 1991-2005 visar en ökning till 600 mm i medeltal. För 2007 var nederbörden nästan 700 mm. Som en följd av den varmare årsmedeltemperaturen sjunker graddagarna. I början av 2000-talet var de runt 3 800 medan de år 2007 var drygt 3 500. Graddagarna beräknas utifrån utetemperaturen och är ett mått på uppvärmningsbehovet.

- För jordbrukets del har andelen ekologisk odling av den totala åkerarealen stigit. 1995 var andelen 2,3 procent medan den år 2007 var 21,5 procent.

- Motorcyklarna har blivit allt populärare. Sedan slutet av 1970-talet har antalet motorcyklar blivit mer än sex gånger större, 2007 noterades nästan 1 100 registrerade motorcyklar.

- Under 2000-talet har det i genomsnitt getts ut ca 70 böcker per år på Åland, varav 4/5 är facklitteratur.

- Den internationella tabellen visar bl a att länderna i Sydamerika till största delen har ungefär samma folktäthet som Åland, medan de flesta av Asiens länder är betydligt mer tätbefolkade.

Årsboken kostar 25 euro och kan beställas från ÅSUB. Den finns också på vår hemsida och kan laddas ner här.