Nyheter

Nordisk statistisk årsbok 2008

Åland ett skogs- och åkerland

 

Åland har en större andel åkermark än Finland och Sverige. Hos oss utnyttjas nio procent av ytan till åkermark och trädgårdar, i Finland och Sverige är motsvarande siffra sju respektive sex procent. Åland har också större andel skog än Sverige, 57 procent jämfört med 51 procent för Sverige. Finland har 68 procent skogsmark.

 

Av de tre självstyrande områdena är Färöarna det befolkningstätaste med 34,7 invånare per km2. Åland har 17,8 invånare per km2 och Grönland 0,1.

 

Allt detta och mycket mer därtill kan vi läsa i den nyutkomna Nordisk statistisk årsbok för år 2008. Årsboken innehåller jämförbar statistik inom olika områden för de fem nordiska länderna och de tre självstyrande områdena, Åland, Färöarna och Grönland. En nyhet för i år är att den cd-romskiva som tidigare följde med boken nu är utbytt mot en webbaserad databas, som alla har gratis tillgång till. Databasen innehåller alla uppgifter som finns i årsboken plus mycket mer bl a i form av tidsserier. Databasen och Nordisk statistisk årsbok 2008 i pdf-version finns på Nordiska ministerrådets hemsida. En snabblänk finns också på ÅSUBs hemsida. Årsboken kostar 35 euro och säljs via ÅSUB.

 

Nordiska ministerrådet har även gett ut en fickstatistik, Norden i tal 2008. Den finns att laddas ner på ÅSUBs hemsida, men kan också beställas gratis från ÅSUB.