Nyheter

Av ÅSUB framtaget regionalpolitiskt program till Nordiska rådets Helsingforssession
Vid Nordiska Rådets höstsession i Helsingfors behandlas ett förslag från Ministerrådet till nytt regionalpolitiskt samarbetsprogram för de nordiska länderna under perioden 2009-2012. Programmet är framtaget av ÅSUB på uppdrag av de nordiska närings- och regionalministrarna. Programmet antogs av ministrarna vid ett möte ett möte tidigare i höst. Det nya samarbetsprogrammet tas upp på onsdagens eftermiddagssession under rubriken "Ett gemensamt och kunnigt Norden".  Rådets näringsutskott har granskat programmet och ställer sig bakom det. Näringsutskottet förslår därför att Nordiska Rådet rekommenderar Ministerrådet att genomföra det nya samarbetsprogrammet.