Nyheter

Inkvarteringsstatistik för Åland - hotell maj 2002
Antalet övernattningar på hotellen fortsätter att minska totalt sett. I maj minskade övernattningarna med drygt 3 procent jämfört med maj 2001. I maj är det de svenska gästernas övernattningar som har varit färre än motsvarande period i fjol, medan de finska gästernas övernattningar ökar. Även gäster från övriga länder hade färre övernattningar.Hela statistikmeddelandet kan laddas ner här.