Nyheter

Påminnelse angående seminariet om kunskapsekonomin den 2 april kl 13
Alandica kultur- och kongress
Torsdagen den 2 april kl. 13.00-14.30

Trots många initiativ för att stöda och stimulera innovationer så ligger de nordiska länderna efter de målsättningar som ställts upp inom ramen för Lissabonstrategin. Att utveckla en kunskapsbaserad och kunskapsintensiv ekonomi är avgörande för konkurrenskraft i ett globalt perspektiv. Regionernas roll är viktig här. För att bidra till förståelsen av hur kunskap utvecklas inom affärsvärlden, hur kunskapen sprids och vilken roll det regionala sammanhanget har för utvecklingen, har ett forskningsprojekt med namnet "Regional Trajectories to Knowledge Economy (REKENE)" initierats.

Projektets övergripande mål är att förstå kunskapsspridningens betydelse för tillväxten i Nordens regioner. Syftet är att utveckla rekommendationer och verktyg för våra beslutsfattare inom den regionala innovationspolitiken.

Projektet leds av det nordiska forskningsinstitutet Nordregio och åtta olika nordiska regioner deltar. Projektet finansieras av Nordiska InnovationsCentret och de deltagande regionerna. Från Åland medverkar landskapsregeringens näringsavdelning och ÅSUB. Ansvarig för den åländska delen av studien är Katarina Fellman som också svarar på frågor om seminariet.

I samband med att projektets forskare har arbetsdagar på Åland har landskapsregeringen och ÅSUB tagit vara på tillfället att bjuda till ett kort seminarium där projektet och några delresultat presenteras.


Läs hela programmet här.