Nyheter

Statistik utan gränser 2002 - Nordisk och åländsk statistik på CD-rom

Årets upplaga av den nordiska statistik-CD-skivan Statistik utan gränser har nu utkommit.

På denna skiva finns databaser från Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Åland, Färöarna och Grönland och också en gemensam nordisk databas. Till skillnad från Nordisk statistisk årsbok finns här stora mängder regionala data, oftast ner till kommunal nivå. Med hjälp av programmet PC-AXIS som följer med skivan är det enkelt att göra egna tabeller som också kan överföras till Excel. Skivan innehåller också diagramfunktion och kartor samt Internetlänkar till de nordiska statistikbyråerna.

När man tar fram fakta från skivan väljer man själv vad varje tabell skall omfatta, hur detaljerad den skall vara och vilka variabler man tar med. Man kan t.ex. hämta uppgifter för ett helt land, alla regioner i landet eller vissa kommuner. Likaså kan man välja om man vill se uppgifter skilt för kvinnor och män eller för hela befolkningen, om åldersgrupperingar är intressanta etc. Det går också att ändra strukturen på en framtagen tabell, så att den blir mera lättöverskådlig eller passar bättre för utskrift, liksom det också vid behov går enkelt att lägga till summeringar och procentberäkningar.

Statistik utan gränser kostar 70 euro. Skolorna får köpa den till ett nedsatt pris, 40 euro. Ett häfte med innehållsförteckning och information ingår. Den som vill bekanta sig med skivans innehåll kan beställa informationshäftet gratis.