Nyheter

Nordisk statistisk årsbok 2002
Nu har årets upplaga av Nordisk statistisk årsbok utkommit. Den är en innehållsrik men lättillgänglig publikation med stora mängder intressanta fakta om de fem nordiska länderna och de tre självstyrande områdena. Det av ÅSUB producerade åländska materialet i boken har ytterligare utökats från i fjol.

Förutom 191 tabeller och 96 diagram innehåller boken informativ text om de olika statistikområdena samt kartor och faktaboxar om de enskilda länderna. Med boken följer en CD-skiva som innehåller den databas som utgör underlag för boken och där man kan finna mera uppgifter än vad som tagits med i boken, framför allt tidsserier med siffror för flera år. Bokens tabeller är mera koncentrerade på att visa utförlig information om det senaste året, medan uppgifter om utvecklingen över tiden kan tas fram från CD:n.

Nordisk statistisk årsbok är tvåspråkig, svenska och engelska, och omfattar 352 sidor. Priset är detsamma som i fjol eller 47 euro. Årsboken som utkommer årligen omkring månadsskiftet oktober/november produceras av Danmarks statistik på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Uppgifterna till databasen kommer från de åtta nordiska statistikbyråerna.