Nyheter

Nordisk statistisk årsbok 2009
Åland har hög befolkningstillväxt i ett nordiskt perspektiv

Under 2000-talet har Ålands befolkning ökat med nästan sju procent, vilket är i samma storleksordning för Färöarna och Norge. Det är endast Islands befolkning som har ökat betydligt snabbare, eller med 14 procent. I Finland, Sverige och Danmark har ökningen varit runt tre-fyra procent, medan Grönlands befolkning inte har vuxit alls.

Dessa uppgifter kan man hitta i Nordisk statistisk årsbok 2009 som nu har kommit ut. Det framgår också att Åland har det jämlikaste deltagandet på arbetsmarknaden om man ser till hur stor del av 16-64-åringarna som är sysselsatta. På Åland är sysselsättningsgraden för män 76 procent och för kvinnor 77 procent. I de övriga nordiska länderna och autonomierna är männens sysselsättningsgrad högre än kvinnornas. Den högsta sysselsättningsgraden både för män och kvinnor har Färöarna med 93 respektive 90 procent och därefter kommer Island.

När det gäller jämställdheten i parlamentet ligger Åland sämre till med fördelningen 67-33 procent i manlig favör. Bara Färöarna har en större obalans med endast 21 procent kvinnor i lagtinget. Jämställdast i detta avseende är Sverige där balansen män-kvinnor i riksdagen är 53-47.  Också Island och Finland håller sig inom intervallet 60-40 procent.  Det kan också noteras att alla tre nordiska EU-länder, d.v.s. Finland, Sverige och Danmark numera har kvinnlig majoritet bland sina ledamöter i Europaparlamentet. 

Årsboken ges ut av Nordiska ministerrådet och belyser samhällsförhållandena i Norden med hjälp av tabeller, diagram och text. Boken kan beställas från ÅSUB.  Nordisk statistisk årsbok kan också laddas ner i pdf-format på Nordiska ministerrådets hemsida där man även har tillgång till en webbaserad databas. Databasen innehåller alla uppgifter som finns i årsboken plus mycket mera bl. a. i form av tidsserier.

Nordiska ministerrådet har även gett ut en fickstatistik, Norden i tal 2009. Den kan beställas gratis från ÅSUB och kan också laddas ner från ministerrådets webbplats.