Nyheter

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2015

Publicerat: 2017-01-16

Ålänningars alkohol-, narkotika- och tobaksbruk samt spelvanor 2016

Publicerat: 2016-11-24

Befolkningen 2015

Publicerat: 2016-11-01

Språkbehovet i det privata näringslivet

Publicerat: 2016-10-06

Slututvärdering av Landsbygdsutvecklingsprogrammet för landskapet Åland 2007–2013

Publicerat: 2016-07-01

Löner för offentligt anställda på Åland år 2015

Publicerat: 2016-06-30

Kollektivtrafik i Mariehamn våren 2016

Publicerat: 2016-06-03

Arbetsmarknadsbarometern 2016

Publicerat: 2016-05-30

Konjunkturläget våren 2016

Publicerat: 2016-04-14

Turiststatistik 2015

Publicerat: 2016-04-06

Valdeltagandet 2015

Publicerat: 2016-02-16

Med en fot i arbetslivet

Publicerat: 2016-02-11

Lagtings- och kommunalvalet 2015

Publicerat: 2016-01-13

Medborgarundersökning: Mariehamn - hösten 2015

Publicerat: 2016-01-13

Ålänningarna och miljön

Publicerat: 2015-12-21

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2014

Publicerat: 2015-12-11

Befolkningen 2014

Publicerat: 2015-12-02

Framtida finansiella relationer mellan Åland och Finland

Publicerat: 2015-12-01

Avfallsstatistik 2014

Publicerat: 2015-10-19

Löner inom den privata sektorn 2014

Publicerat: 2015-09-22

Arbetsmarknadsbarometern 2015

Publicerat: 2015-06-16

Löner för offentligt anställda på Åland 2013-2014

Publicerat: 2015-06-11

Ekonomisk utsatthet 2012

Publicerat: 2015-06-02

Konjunkturläget våren 2015

Publicerat: 2015-04-15

Turiststatistik 2014

Publicerat: 2015-03-04

Att leva och bo som inflyttad på Åland

Publicerat: 2015-01-19

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2013

Publicerat: 2014-12-08

Befolkningen 2013

Publicerat: 2014-12-03

Förhandsutvärderingen av Ålands europeiska strukturfondsprogram 2014-2020

Publicerat: 2014-11-18

Kvinnor och män i livets olika skeden

Publicerat: 2014-10-31

Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer

Publicerat: 2014-10-13

Ålänningars kultur- och fritidsvanor

Publicerat: 2014-06-30

Arbetsmarknadsbarometern 2014

Publicerat: 2014-06-19

Finansieringen av Kommunernas socialtjänst

Publicerat: 2014-06-18

Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn 2009-2013

Publicerat: 2014-06-17

Utvärderarnas årsrapport 2013

Publicerat: 2014-06-05

Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2013

Publicerat: 2014-04-09

Konjunkturläget våren 2014

Publicerat: 2014-04-03

Turiststatistik 2013

Publicerat: 2014-03-27

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2012

Publicerat: 2014-01-08

Befolkningen 2012

Publicerat: 2013-10-30

Avfallsstatistik 2012

Publicerat: 2013-10-22

Utbildningsbehov och arbetsmarknad 2025

Publicerat: 2013-10-11

Löner inom den privata sektorn 2012

Publicerat: 2013-09-26

Löner för offentligt anställda på Åland 2011-2012

Publicerat: 2013-09-10

Arbetsmarknadsbarometern 2013

Publicerat: 2013-06-12

Utvärderarnas rapport 2012 Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland perioden 2007-2013

Publicerat: 2013-06-06

Konjunkturläget våren 2013

Publicerat: 2013-03-27

Turiststatistik 2012

Publicerat: 2013-03-26

Ålandsprovet 2012 – En mätning av de åländska sjätteklassisternas matematikkunskaper

Publicerat: 2013-03-19

Uppföljning av landskapsandelsreformen 2008

Publicerat: 2013-02-14

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2011

Publicerat: 2013-01-10

Medborgarundersökning: Mariehamn 2012

Publicerat: 2013-01-09

Små företags kapitalförsörjning på Åland

Publicerat: 2012-12-20

Befolkningen 2011

Publicerat: 2012-10-25

Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2012

Publicerat: 2012-10-19

Frivilligarbetet inom det åländska föreningslivet - samhällsekonomiska och kvalitativa effekter

Publicerat: 2012-10-05

Ålands externa varu- och tjänstehandel 2011

Publicerat: 2012-08-20

Utvärderarnas rapport 2011 Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland perioden 2007 - 2013

Publicerat: 2012-06-20

Arbetsmarknadsbarometern 2012

Publicerat: 2012-06-15

Slutrapport från arbetsgruppen för planering av samhällsservicereformen

Publicerat: 2012-05-29

Konjunkturläget våren 2012

Publicerat: 2012-04-05

Valdeltagandet 2011

Publicerat: 2012-03-21

Lagtings- och kommunalvalet 2011

Publicerat: 2012-01-25

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2010

Publicerat: 2012-01-09

The significance of duty-free sales on board ferries to the transnational transport system in the Baltic Sea Region

Publicerat: 2011-12-08

Befolkningen 2010

Publicerat: 2011-11-16

Löner för offentligt anställda på Åland 2009-2010

Publicerat: 2011-11-07

Avfallsstatistik 2010

Publicerat: 2011-10-19

Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2011

Publicerat: 2011-10-14

Löner inom den privata sektorn 2010

Publicerat: 2011-10-06

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011

Publicerat: 2011-10-03

Arbetsmarknadsbarometern 2011

Publicerat: 2011-06-16

Utvärderarnas rapport 2010 - Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013

Publicerat: 2011-05-25

Nordisk-Baltisk sjöfart 2011

Publicerat: 2011-05-05

Konjunkturläget våren 2011

Publicerat: 2011-04-21

Turiststatistik 2010

Publicerat: 2011-03-17

Turiststatistik 2011

Publicerat: 2011-03-16

Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts

Publicerat: 2011-02-10

Invånarnas syn på kommunernas verksamhet och organisation

Publicerat: 2011-01-18

Upplevd diskriminering i det åländska samhället år 2010

Publicerat: 2010-12-20

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2009

Publicerat: 2010-12-17

Landsbygdsprogrammet för landskapet Åland

Publicerat: 2010-11-22

Befolkningen 2009

Publicerat: 2010-11-12

Den ålandsbaserade sjöfartens ekonomiska betydelse

Publicerat: 2010-11-09

Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2010

Publicerat: 2010-10-19

Mariebad - kundundersökning

Publicerat: 2010-09-23

Förändringar i Ålands omsättningsindex

Publicerat: 2010-06-23

Kommunala befolkningsscenarier

Publicerat: 2010-06-21

Arbetsmarknadsbarometern 2010

Publicerat: 2010-06-18

Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2010

Publicerat: 2010-05-03

Konjunkturläget våren 2010

Publicerat: 2010-04-22

Turiststatistik 2009

Publicerat: 2010-03-18

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2008

Publicerat: 2010-01-05

Befolkningen 2008

Publicerat: 2009-12-29

Handelsintegration och välfärdsutveckling på Åland under EU-medlemskapet

Publicerat: 2009-12-21

Vilka krav kan vi ställa på framtidens kommuner?

Publicerat: 2009-11-27

Löner för offentligt anställda på Åland 2007-2008

Publicerat: 2009-11-25

Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn 2003-2008

Publicerat: 2009-11-17

Regionala effekter av fast vägförbindelse till Föglö

Publicerat: 2009-11-12

Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2009

Publicerat: 2009-10-20

Löner inom den privata sektorn 2008

Publicerat: 2009-10-12

Avfallsstatistik 2008

Publicerat: 2009-10-09

Konjunkturläget hösten 2009

Publicerat: 2009-10-07

Ålänningars radiolyssnar- och TV-tittarvanor

Publicerat: 2009-08-31

Arbetsmarknadsbarometern våren 2009

Publicerat: 2009-06-08

Behovet av finska i ålänningarnas vardagsliv

Publicerat: 2009-05-26

Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2009

Publicerat: 2009-05-06

Den åländska beskattningen - Ekonomiska effekter av alternativa framtidsscenarier 2010-2020

Publicerat: 2009-05-04

Konjunkturläget våren 2009

Publicerat: 2009-04-08

Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2008

Publicerat: 2009-04-03

Turiststatistik 2008

Publicerat: 2009-03-06

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2007

Publicerat: 2009-01-30

Ålänningars kultur- och fritidsvanor

Publicerat: 2009-01-30

Mot den tredje generationens regionpolitik

Publicerat: 2009-01-29

Befolkningen 2007

Publicerat: 2008-11-25

Nordiskt regionalpolitiskt samarbetsprogram 2009 - 2012

Publicerat: 2008-11-24

Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2008

Publicerat: 2008-10-15

Konjunkturläget - hösten 2008

Publicerat: 2008-09-26

Grönland - en studie i dynamisk självstyrelse

Publicerat: 2008-09-17

Den åländska flyttningsrörelsen ur ett arbetsmarknadsperspektiv

Publicerat: 2008-09-05

Ålänningarna och miljön - Beteende och förändringsvilja i vardagen

Publicerat: 2008-06-23

Arbetsmarknadsbarometern våren 2008

Publicerat: 2008-06-04

Bornholm - Economic and Innovative Capacity:Dealing with Dichotomies

Publicerat: 2008-05-19

Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2008

Publicerat: 2008-05-05

Konjunkturläget våren 2008

Publicerat: 2008-04-14

Turiststatistik 2007

Publicerat: 2008-03-19

Kvinnors företagande på Åland

Publicerat: 2008-03-14

Det finska språkets ställning inom det åländska arbetslivet

Publicerat: 2008-03-03

Valdeltagandet 2007

Publicerat: 2008-02-18

Löner inom den privata sektorn 2006

Publicerat: 2008-02-11

Löner för offentligt anställda på Åland 2005-2006

Publicerat: 2008-02-11

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2006

Publicerat: 2008-02-01

Lagtings- och kommunalvalet 2007

Publicerat: 2008-01-30

Avfallsstatistik 2006

Publicerat: 2007-12-21

Befolkningen 2006

Publicerat: 2007-11-21

Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2007

Publicerat: 2007-10-15

Färöarna - En studie av institutionellt handlingsutrymme, ekonomisk utveckling och ekonomisk-politiskt lärande

Publicerat: 2007-09-26

Konjunkturläget hösten 2007

Publicerat: 2007-09-24

"Olika behandling i lika situation." Om diskriminering i det åländska samhället

Publicerat: 2007-09-20

Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland

Publicerat: 2007-05-25

Prognos för flitpengens utveckling 2008-2010. En analys av olika faktorers inverkan på skattegottgörelsen

Publicerat: 2007-05-06

Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn - våren 2007

Publicerat: 2007-05-04

Det åländska sjöklustret

Publicerat: 2007-04-04

Turiststatistik 2006

Publicerat: 2007-03-19

Konjunkturläget våren 2007

Publicerat: 2007-03-16

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2005

Publicerat: 2006-12-20

Förhandsbedömningar av Ålands EU-program 2007-2013. Regional konkurrenskraft och sysselsättning. Landsbygdens utveckling

Publicerat: 2006-12-15

Befolkningen 2005

Publicerat: 2006-12-05

Ålänningarnas partisympatier. Hösten 2006

Publicerat: 2006-11-14

Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2006

Publicerat: 2006-10-13

Konjunkturläget hösten 2006

Publicerat: 2006-10-03

Kommunreform på Åland? En förstudie

Publicerat: 2006-08-30

Bokslutsstatistik för företag 2002-2004

Publicerat: 2006-07-21

Det framtida elevunderlaget på Åland

Publicerat: 2006-06-13

How to Make a Living in Insular Areas - Six Nordic Cases

Publicerat: 2006-05-15

Företagens kompetensbehov maj 2006

Publicerat: 2006-05-08

Turiststatistik 2005

Publicerat: 2006-04-18

Konjunkturläget våren 2006

Publicerat: 2006-04-13

Det framtida behovet av utbildning på Åland

Publicerat: 2006-03-02

Löner för offentligt anställda på Åland 2004

Publicerat: 2006-02-21

Företagsrådgivningen vid Ålands Handelskammare och Ålands Företagareförening - en utvärdering

Publicerat: 2006-02-13

Löner inom den privata sektorn 2004

Publicerat: 2006-01-31

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2004

Publicerat: 2006-01-03

Sub-National Insular Jurisdictions (SNIJs) as Configurations of Jurisdictional Powers and Economic Capacity

Publicerat: 2006-01-02

Avfallsstatistik 2004

Publicerat: 2005-11-18

Befolkningen 2004

Publicerat: 2005-11-16

Bokslutsstatistik för företag 2001-2003

Publicerat: 2005-11-14

Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2005

Publicerat: 2005-10-18

Konjunkturläget hösten 2005

Publicerat: 2005-09-22

Uppföljning av landskapsandelarna och kommunernas ekonomi 1998-2003

Publicerat: 2005-06-02

Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2005

Publicerat: 2005-05-04

Konjunkturläget våren 2005

Publicerat: 2005-04-15

Turiststatistik 2004

Publicerat: 2005-04-13

Befolkningen 2003

Publicerat: 2005-01-20

Löner för offentligt anställda på Åland

Publicerat: 2005-01-10

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2003

Publicerat: 2004-12-29

EU-medlemskapets effekter på den åländska ekonomin i ett internationellt perspektiv

Publicerat: 2004-12-22

Future Challenges to Small Municipalities - the Case of Iceland, Faroe Islands and Åland Islands

Publicerat: 2004-11-25

Fiskerinäringens betydelse för samhällsekonomin på Åland

Publicerat: 2004-11-17

Konjunkturläget hösten 2004

Publicerat: 2004-11-05

Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2004

Publicerat: 2004-10-19

På jakt efter tillväxt

Publicerat: 2004-10-04

Kommunernas ekonomi 2002 och 2003

Publicerat: 2004-07-02

Det åländska skatteundantagets samhällsekonomiska betydelse - idag och i framtiden

Publicerat: 2004-06-07

Bokslutsstatistik för företag 1999-2002

Publicerat: 2004-05-14

Rådgivningen vid Ålands Hushållningssällskap - en utvärdering

Publicerat: 2004-05-07

Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2004

Publicerat: 2004-05-04

Inkvarteringsstatistik 2003

Publicerat: 2004-04-26

Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2003

Publicerat: 2004-04-16

Konjunkturläget våren 2004

Publicerat: 2004-03-26

Bokslutsstatistik 1999-2001

Publicerat: 2004-02-11

Valdeltagandet 2003

Publicerat: 2004-01-29

Lagtings- och kommunalvalet 19.10.2003

Publicerat: 2004-01-14

Evenemangsundersökning 2003

Publicerat: 2004-01-09

Halvtidsutvärdering Ålands mål 2 program

Publicerat: 2003-12-16

Halvtidsutvärdering Ålands mål 3 program

Publicerat: 2003-12-16

Vitbok om den framtida nordiska innovations- och forskningspolitiken

Publicerat: 2003-11-28

Befolkningen 2002

Publicerat: 2003-11-25

Löner inom den privata sektorn 2002

Publicerat: 2003-11-11

Konjunkturläget hösten 2003

Publicerat: 2003-11-07

Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2003

Publicerat: 2003-10-17

En snabb BNP-indikator för det privata näringslivet på Åland

Publicerat: 2003-09-15

Löner för offentligt anställda på Åland 2002

Publicerat: 2003-07-18

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2000-2001

Publicerat: 2003-06-26

Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2003

Publicerat: 2003-05-12

Det åländska jordbrukets framtida utvecklingsmöjligheter

Publicerat: 2003-04-09

Konjunkturläget våren 2003

Publicerat: 2003-04-03

Inkvarteringsstatistik 2002

Publicerat: 2003-03-20

Valdeltagandet 1999

Publicerat: 2003-02-27

Bokslutsstatistik för företag 1999-2000

Publicerat: 2003-02-20

Befolkningen 2001

Publicerat: 2003-02-18

Löner inom den privata sektorn på Åland 2001

Publicerat: 2003-01-21

Bussiga stan? En enkätundersökning bland bussresenärerna i Mariehamn

Publicerat: 2002-12-19

Konjunkturläget hösten 2002

Publicerat: 2002-11-11

Efterhandsutvärdering Ålands mål 5b-program 1995-1999

Publicerat: 2002-08-23

Inkvarteringsstatistik för Åland 2001

Publicerat: 2002-06-13

Den åländska näringsrätten. Historisk bakgrund och tillämpning under det sena 1990-talet

Publicerat: 2002-05-13

Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2002

Publicerat: 2002-05-06

Konjunkturläget våren 2002

Publicerat: 2002-04-18

Ålänningarnas kunskap om den statliga verksamheten på Åland

Publicerat: 2002-03-22

Det åländska rederiklustret. En förstudie

Publicerat: 2002-02-11

Uppföljning av kommunernas ekonomi och landskapsandelarna 1997-1999

Publicerat: 2002-01-02

Konjunkturläget hösten 2001

Publicerat: 2001-11-13

Nordiskt näringspolitiskt samarbetsprogram 2002-2005

Publicerat: 2001-10-30

Narkotikasituationen på Åland

Publicerat: 2001-10-30

Ålänningarnas kultur- och fritidsvanor

Publicerat: 2001-10-26

Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2001

Publicerat: 2001-10-26

Löner inom den privata sektorn på Åland 1999

Publicerat: 2001-08-09

Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2001

Publicerat: 2001-05-15

Det åländska informationssamhället - så utbrett är det!

Publicerat: 2001-04-23

Konjunkturläget våren 2001

Publicerat: 2001-04-23

Inkvarteringsstatistik för Åland 2000

Publicerat: 2001-03-09