Nyheter

Inkvarteringsstatistik för hotell 2016

Publicerat: 2017-01-23

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Publicerat: 2017-01-20

Konsumentprisindex december 2016

Publicerat: 2017-01-18

Inresande till Åland 2016

Publicerat: 2017-01-17

Arbetslöshetssituationen december 2016

Publicerat: 2017-01-12

Inkvarteringsstatistik för hotell i november 2016

Publicerat: 2016-12-21

Nationalräkenskaper 2014

Publicerat: 2016-12-19

Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2015, preliminära uppgifter

Publicerat: 2016-12-19

Konsumentprisindex november 2016

Publicerat: 2016-12-16

Bostäder och boendeförhållanden 2015

Publicerat: 2016-12-14

Arbetslöshetssituationen november 2016

Publicerat: 2016-12-02

Aktiebostadsöverlåtelser 2010-2015

Publicerat: 2016-11-30

Familjer och hushåll 2015

Publicerat: 2016-11-29

Inkvarteringsstatistik för hotell i oktober 2016

Publicerat: 2016-11-22

Kommunernas skattesatser 2017

Publicerat: 2016-11-21

Konsumentprisindex oktober 2016

Publicerat: 2016-11-17

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2016

Publicerat: 2016-11-15

Statistik över gästhamnarna 2016

Publicerat: 2016-11-14

Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2014

Publicerat: 2016-11-09

Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2016

Publicerat: 2016-11-04

Arbetslöshetssituationen oktober 2016

Publicerat: 2016-11-02

Jämställdhetsbilaga till landskapets budget 2017

Publicerat: 2016-11-01

Inkvarteringsstatistik för hotell i september 2016

Publicerat: 2016-10-19

Grundskolan hösten 2016

Publicerat: 2016-10-18

Konsumentprisindex september 2016

Publicerat: 2016-10-17

Arbetslöshetssituationen september 2016

Publicerat: 2016-10-04

Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2016

Publicerat: 2016-09-22

Inkvarteringsstatistik för hotell i augusti 2016

Publicerat: 2016-09-21

Konsumentprisindex augusti 2016

Publicerat: 2016-09-15

Flyttningsrörelsen 2015

Publicerat: 2016-09-06

Arbetslöshetssituationen augusti 2016

Publicerat: 2016-09-02

Inkvarteringsstatistik för hotell i juli 2016

Publicerat: 2016-08-25

Konsumentprisindex juli 2016

Publicerat: 2016-08-18

Arbetslöshetssituationen juli 2016

Publicerat: 2016-08-18

Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2016

Publicerat: 2016-08-08

Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2016

Publicerat: 2016-07-20

Konsumentprisindex juni 2016

Publicerat: 2016-07-15

Arbetslöshetssituationen juni 2016

Publicerat: 2016-07-04

Kommunernas bokslut 2015

Publicerat: 2016-06-29

Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2016

Publicerat: 2016-06-22

Sålda lantbruksprodukter 2015

Publicerat: 2016-06-21

Konsumentprisindex maj 2016

Publicerat: 2016-06-16

Hyresstatistik 2016

Publicerat: 2016-06-15

Arbetslöshetssituationen maj 2016

Publicerat: 2016-06-02

Befolkningsrörelsen 2015, slutliga siffror

Publicerat: 2016-05-30

Verksamhet inom kommunernas socialtjänst 2015

Publicerat: 2016-05-27

Inkvarteringsstatistik för hotell i april 2016

Publicerat: 2016-05-26

Konsumentprisindex april 2016

Publicerat: 2016-05-18

Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2015

Publicerat: 2016-05-16

Befolkningsrörelsen första kvartalet 2016

Publicerat: 2016-05-03

Arbetslöshetssituationen april 2016

Publicerat: 2016-05-03

Bokslutsstatistik för företag 2013-2014

Publicerat: 2016-05-02

Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2015

Publicerat: 2016-04-26

Fastighetsöverlåtelser 2015

Publicerat: 2016-04-25

Inkvarteringsstatistik för hotell i mars 2016

Publicerat: 2016-04-20

Invånarantalet i byar och stadsdelar 31.12.2015

Publicerat: 2016-04-20

Varuhandelsstatistik 2011-2015

Publicerat: 2016-04-18

Koncernstatistik 2014

Publicerat: 2016-04-15

Konsumentprisindex mars 2016

Publicerat: 2016-04-14

Befolkningens åldersstruktur 31.12.2015

Publicerat: 2016-04-06

Bussenkäten våren 2016

Publicerat: 2016-04-05

Arbetslöshetssituationen mars 2016

Publicerat: 2016-04-04

Invånarantalet 31.12.2015

Publicerat: 2016-04-04

De åländska skolornas utbildning som inte leder till examen 2015

Publicerat: 2016-03-31

Studerande utanför Åland 2015

Publicerat: 2016-03-29

Konsumentprisindex februari 2016

Publicerat: 2016-03-17

Inkvarteringsstatistik för hotell i februari 2016

Publicerat: 2016-03-17

Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2015

Publicerat: 2016-03-16

Dödsorsaker på Åland 1969-2014

Publicerat: 2016-03-08

Företagen på Åland 31.12.2015

Publicerat: 2016-03-04

Arbetslöshetssituationen februari 2016

Publicerat: 2016-03-02

Konsumentprisindex januari 2016

Publicerat: 2016-02-19

Inkvartering för hotell i januari 2016

Publicerat: 2016-02-15

Nationalräkenskaper 2013

Publicerat: 2016-02-11

Arbetslöshetssituationen januari 2016

Publicerat: 2016-02-02

Ny direktion

Publicerat: 2016-02-02

Inresande till Åland 2015

Publicerat: 2016-02-01

Sjöfart 2015

Publicerat: 2016-01-29

Inkvarteringsstatistik för hotell 2015

Publicerat: 2016-01-29

Befolkningsrörelsen 2015, preliminära siffror

Publicerat: 2016-01-27

Konsumentprisindex december 2015

Publicerat: 2016-01-19

Kommunernas skattesatser 2016

Publicerat: 2016-01-18

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Publicerat: 2016-01-08

Verksamhetsplan 2016

Publicerat: 2016-01-08

Arbetslöshetssituationen december 2015

Publicerat: 2016-01-05

Trafikolyckor på Åland 2014

Publicerat: 2015-12-23

Inkvarteringsstatistik för hotell i november 2015

Publicerat: 2015-12-17

Konsumentprisindex november 2015

Publicerat: 2015-12-16

Byggandet 2014

Publicerat: 2015-12-14

Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2014, preliminära uppgifter

Publicerat: 2015-12-14

Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2013

Publicerat: 2015-12-09

Familjer och hushåll 2014

Publicerat: 2015-12-07

Arbetslöshetssituationen november 2015

Publicerat: 2015-12-01

Inkvarteringsstatistik för hotell i oktober 2015

Publicerat: 2015-11-19

Valdeltagande efter kön och kommun 2015

Publicerat: 2015-11-18

Kommunernas skattesatser 2015

Publicerat: 2015-11-18

Konsumentprisindex oktober 2015

Publicerat: 2015-11-16

Koncernstatistik 2013

Publicerat: 2015-11-13

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2015

Publicerat: 2015-11-10

Statistik över gästhamnarna 2015

Publicerat: 2015-11-10

Arbetslöshetssituationen oktober 2015

Publicerat: 2015-11-03

Heltids- och deltidsarbetande på Åland år 2014

Publicerat: 2015-10-28

Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2015

Publicerat: 2015-10-27

Inkvarteringsstatistik för hotell i september 2015

Publicerat: 2015-10-27

Grundskolan hösten 2015

Publicerat: 2015-10-21

Konsumentprisindex september 2015

Publicerat: 2015-10-19

Kandidaterna i kommunalvalet 2015

Publicerat: 2015-10-07

Arbetslöshetssituationen september 2015

Publicerat: 2015-10-02

Lagtingskandidaterna 2015

Publicerat: 2015-10-01

Bokslutsstatistik för företag 2012-2013

Publicerat: 2015-09-23

Inkvarteringsstatistik för hotell i augusti 2015

Publicerat: 2015-09-17

Konsumentprisindex augusti 2015

Publicerat: 2015-09-17

Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2015

Publicerat: 2015-09-15

Kommunala befolkningsscenarier 2015

Publicerat: 2015-09-09

Flyttningsrörelsen 2014

Publicerat: 2015-09-08

Arbetslöshetssituationen augusti 2015

Publicerat: 2015-09-02

Byggandet 2013

Publicerat: 2015-08-25

Inkvarteringsstatistik för hotell i juli 2015

Publicerat: 2015-08-20

Konsumentprisindex juli 2015

Publicerat: 2015-08-14

Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2015

Publicerat: 2015-08-10

Företagen på Åland 31.12.2014

Publicerat: 2015-08-06

Arbetslöshetssituationen juli 2015

Publicerat: 2015-08-04

Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2015

Publicerat: 2015-07-27

Konsumentprisindex juni 2015

Publicerat: 2015-07-16

Arbetslöshetssituationen juni 2015

Publicerat: 2015-07-02

Kommunernas bokslut 2014

Publicerat: 2015-06-24

Sålda jordbruksprodukter 2014

Publicerat: 2015-06-24

Inkvarteringsstatistik för maj

Publicerat: 2015-06-23

Konsumentprisindex maj 2015

Publicerat: 2015-06-17

Arbetslöshetssituationen maj 2015

Publicerat: 2015-06-03

Befolkningsrörelsen 2014, slutliga siffror

Publicerat: 2015-06-03

Nationalräkenskaper 2012

Publicerat: 2015-06-02

Verksamhet inom kommunernas socialtjänst 2014

Publicerat: 2015-06-01

Varuhandelsstatistik 2010-2014

Publicerat: 2015-05-25

Inkvarteringsstatistik för hotell i april 2015

Publicerat: 2015-05-20

Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2014

Publicerat: 2015-05-19

Konsumentprisindex april 2015

Publicerat: 2015-05-19

Befolkningsrörelsen första kvartalet 2015

Publicerat: 2015-05-06

Arbetslöshetssituationen april 2015

Publicerat: 2015-05-05

Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2014

Publicerat: 2015-05-05

Riksdagsvalet 2015

Publicerat: 2015-04-29

Invånarantalet i byar och stadsdelar 31.12.2014

Publicerat: 2015-04-28

Fastighetsöverlåtelser 2014

Publicerat: 2015-04-22

Inkvarteringsstatistik för hotell i mars 2015

Publicerat: 2015-04-22

Befolkningens åldersstruktur 31.12.2014

Publicerat: 2015-04-21

Konsumentprisindex mars 2015

Publicerat: 2015-04-17

Riksdagsval 1907-2011

Publicerat: 2015-04-15

Invånarantalet 31.12.2014

Publicerat: 2015-04-14

Studerande utanför Åland 2014

Publicerat: 2015-04-07

Arbetslöshetssituationen mars 2015

Publicerat: 2015-04-02

Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2014

Publicerat: 2015-03-24

De åländska skolornas utbildning som inte leder till examen 2014

Publicerat: 2015-03-23

Inkvarteringsstatistik för hotell i februri 2015

Publicerat: 2015-03-20

Arealen 1.1.2015

Publicerat: 2015-03-17

Konsumentprisindex februari 2015

Publicerat: 2015-03-17

Arbetslöshetssituationen februari 2015

Publicerat: 2015-03-03

Konsumentprisindex januari 2015

Publicerat: 2015-02-19

Inkvarteringsstatistik för hotell i januari 2015

Publicerat: 2015-02-13

Befolkningsrörelsen 2014, preliminära siffror

Publicerat: 2015-02-03

Arbetslöshetssituationen januari 2015

Publicerat: 2015-02-02

Sjöfartsstatistik 2014

Publicerat: 2015-01-29

Inresande till Åland 2014

Publicerat: 2015-01-28

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Publicerat: 2015-01-21

Inkvarteringsstatistik för hotell i december 2014

Publicerat: 2015-01-19

Konsumentprisindex december 2014

Publicerat: 2015-01-16

Arbetslöshetssituationen december 2014

Publicerat: 2015-01-07

Konsumentprisindex november 2014

Publicerat: 2014-12-17

Inkvarteringsstatistik för hotell i november 2014

Publicerat: 2014-12-17

Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2013, preliminära uppgifter

Publicerat: 2014-12-16

Bostäder och boendeförhållanden 2013

Publicerat: 2014-12-15

Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2012

Publicerat: 2014-12-12

Familjer och hushåll 2013

Publicerat: 2014-12-08

De åländska hushållens konsumtion 2012

Publicerat: 2014-12-03

Arbetslöshetssituationen november 2014

Publicerat: 2014-12-02

Inkvarteringsstatistik för hotell i oktober 2014

Publicerat: 2014-11-17

Kommunernas skattesatser 2014

Publicerat: 2014-11-15

Konsumentprisindex oktober 2014

Publicerat: 2014-11-14

Statistik över gästhamnarna 2014

Publicerat: 2014-11-12

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2014

Publicerat: 2014-11-10

Varuhandelsstatistik 2010-2013

Publicerat: 2014-11-05

Arbetslöshetssituationen oktober 2014

Publicerat: 2014-11-05

Inkvarteringsstatistik för hotell september

Publicerat: 2014-10-23

Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2014

Publicerat: 2014-10-22

Konsumentprisindex september 2014

Publicerat: 2014-10-20

Grundskolan hösten 2014

Publicerat: 2014-10-14

Ekonomisk översikt hösten 2014

Publicerat: 2014-10-10

Arbetslöshetssituationen september 2014

Publicerat: 2014-10-02

Konsumentprisindex augusti 2014

Publicerat: 2014-09-22

Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2014

Publicerat: 2014-09-19

Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2014

Publicerat: 2014-09-18

Hyresstatistik 2014

Publicerat: 2014-09-17

Arbetslöshetssituationen augusti 2014

Publicerat: 2014-09-02

Flyttningsrörelsen 2013

Publicerat: 2014-09-02

Trafikolyckor på Åland 2013

Publicerat: 2014-08-25

Bokslutsstatistik för företag 2011-2012

Publicerat: 2014-08-25

Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2014

Publicerat: 2014-08-22

Konsumentprisindex juli 2014

Publicerat: 2014-08-14

Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2014

Publicerat: 2014-08-12

Arbetslöshetssituationen juli 2014

Publicerat: 2014-08-05

Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2014

Publicerat: 2014-07-18

Konsumentprisindex juni 2014

Publicerat: 2014-07-17

Arbetslöshetssituationen juni 2014

Publicerat: 2014-07-02

Verksamhet inom kommunernas socialtjänst 2013

Publicerat: 2014-07-02

Kommunernas bokslut 2013

Publicerat: 2014-06-30

Sålda lantbruksprodukter 2013

Publicerat: 2014-06-19

Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2014

Publicerat: 2014-06-17

Konsumentprisindex maj 2014

Publicerat: 2014-06-16

Valet till Europaparlamentet 2014

Publicerat: 2014-06-16

Arbetslöshetssituationen maj 2014

Publicerat: 2014-06-02

Befolkningsrörelsen 2013, slutliga siffror

Publicerat: 2014-06-02

Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2013

Publicerat: 2014-05-27

Lärare 2014

Publicerat: 2014-05-26

Inkvarteringsstatistik för hotell april 2014

Publicerat: 2014-05-16

Konsumentprisindex april 2014

Publicerat: 2014-05-15

Arbetslöshetssituationen april 2014

Publicerat: 2014-05-05

Befolkningsrörelsen första kvartalet 2014

Publicerat: 2014-04-29

Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2014

Publicerat: 2014-04-24

Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2013

Publicerat: 2014-04-22

Konsumentprisindex mars 2014

Publicerat: 2014-04-16

Invånarantalet i byar och stadsdelar 31.12.2013

Publicerat: 2014-04-09

Arbetslöshetssituationen mars 2014

Publicerat: 2014-04-02

De åländska skolornas utbildning som inte leder till examen 2013

Publicerat: 2014-03-31

Nationalräkenskaper 2011

Publicerat: 2014-03-27

Befolkningens åldersstruktur 31.12.2013

Publicerat: 2014-03-24

Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2014

Publicerat: 2014-03-20

Konsumentprisindex februari 2014

Publicerat: 2014-03-17

Företagen på Åland 31.12.2013

Publicerat: 2014-03-11

Studerande utanför Åland 2013

Publicerat: 2014-03-10

Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2013

Publicerat: 2014-03-04

Arbetslöshetssituationen februari 2014

Publicerat: 2014-03-03

Invånarantalet 31.12.2013

Publicerat: 2014-02-25

Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2014

Publicerat: 2014-02-20

Konsumentprisindex januari 2014

Publicerat: 2014-02-19

Arbetslöshetssituationen januari 2014

Publicerat: 2014-02-04

Befolkningsrörelsen 2013, preliminära siffror

Publicerat: 2014-02-03

Sjöfartsstatistik 2013

Publicerat: 2014-01-31

Bokslutsstatistik 2010-2011

Publicerat: 2014-01-31

Inresande till Åland 2013

Publicerat: 2014-01-28

Inkvarteringsstatistik för hotell 2013

Publicerat: 2014-01-23

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014

Publicerat: 2014-01-21

Koncernstatistik 2012

Publicerat: 2014-01-21

Konsumentprisindex december 2013

Publicerat: 2014-01-16

Arbetslöshetssituationen december 2013

Publicerat: 2014-01-08

Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2012, preliminära uppgifter

Publicerat: 2013-12-19

Inkvarteringsstatistik för hotell november 2013

Publicerat: 2013-12-18

Bostäder och boendeförhållanden 2012

Publicerat: 2013-12-17

Konsumentprisindex november 2013

Publicerat: 2013-12-17

Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2011

Publicerat: 2013-12-12

Flyttningsrörelsen 2012

Publicerat: 2013-12-10

Familjer och hushåll 31.12.2012

Publicerat: 2013-12-09

Verksamhet inom kommunernas socialtjänst 2012

Publicerat: 2013-12-05

Byggandet 2012

Publicerat: 2013-12-03

Arbetslöshetssituationen november 2013

Publicerat: 2013-12-03

Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2013

Publicerat: 2013-11-18

Konsumentprisindex oktober 2013

Publicerat: 2013-11-15

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2013

Publicerat: 2013-11-13

Statistik över gästhamnarna 2013

Publicerat: 2013-11-11

Arbetslöshetssituationen oktober 2013

Publicerat: 2013-11-04

Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2013

Publicerat: 2013-10-31

Inkvarteringsstatistik för hotell september 2013

Publicerat: 2013-10-17

Konsumentprisindex september 2013

Publicerat: 2013-10-16

Det allmänna ekonomiska läget hösten 2013

Publicerat: 2013-10-11

Grundskolan hösten 2013

Publicerat: 2013-10-10

Arbetslöshetssituationen september 2013

Publicerat: 2013-10-02

Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2013

Publicerat: 2013-09-17

Konsumentprisindex augusti 2013

Publicerat: 2013-09-16

Prisindex för den kommunala basservicen på Åland

Publicerat: 2013-09-12

Arbetslöshetssituationen augusti 2013

Publicerat: 2013-09-03

Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2013

Publicerat: 2013-08-28

Trafikolyckor på Åland 2012

Publicerat: 2013-08-26

Konsumentprisindex juli 2013

Publicerat: 2013-08-19

Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2013

Publicerat: 2013-08-08

Arbetslöshetssituationen juli 2013

Publicerat: 2013-08-05

Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2013

Publicerat: 2013-07-19

Konsumentprisindex juni 2013

Publicerat: 2013-07-16

Kommunernas bokslut 2012

Publicerat: 2013-07-03

Arbetslöshetssituationen juni 2013

Publicerat: 2013-07-03

Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2013

Publicerat: 2013-06-25

Konsumentprisindex maj 2013

Publicerat: 2013-06-14

Kommunala miljönyckeltal år 2012

Publicerat: 2013-06-13

Sålda lantbruksprodukter 2012

Publicerat: 2013-06-11

Arbetslöshetssituationen maj 2013

Publicerat: 2013-06-04

Varuhandelsstatistik 2010-2012

Publicerat: 2013-05-31

Befolkningsrörelsen 2012, slutliga siffror

Publicerat: 2013-05-30

Inkvarteringsstatistik för april 2013

Publicerat: 2013-05-21

Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2012

Publicerat: 2013-05-17

Konsumentprisindex april 2013

Publicerat: 2013-05-17

Arbetslöshetssituationen april 2013

Publicerat: 2013-05-03

Befolkningsrörelsen första kvartalet 2013

Publicerat: 2013-04-29

Andel utexaminerade från åländsk gymnasienivå 2008-2012 samt valda utbildningsområden vid fortsatta studier

Publicerat: 2013-04-25

Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2012

Publicerat: 2013-04-24

Studerande utanför Åland 2012

Publicerat: 2013-04-23

Inkvarteringsstatstik för hotell mars 2012

Publicerat: 2013-04-18

Konsumentprisindex mars 2013

Publicerat: 2013-04-16

Invånarantalet i byar och stadsdelar 31.12.2012

Publicerat: 2013-04-10

Arbetslöshetssituationen mars 2013

Publicerat: 2013-04-05

De åländska läroinrättningarnas utbildning som inte leder till examen 2012

Publicerat: 2013-04-02

Befolkningens åldersstruktur 31.12.2012

Publicerat: 2013-03-26

Företagen på Åland 31.12.2012

Publicerat: 2013-03-22

Inkvarteringsstatistik för februari 2013

Publicerat: 2013-03-21

Hyresstatistik 2012

Publicerat: 2013-03-20

Konsumentprisindex februari 2013

Publicerat: 2013-03-15

Arbetslöshetssituationen februari 2013

Publicerat: 2013-03-06

Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2012

Publicerat: 2013-03-05

Konsumentprisindex januari 2013

Publicerat: 2013-03-04

Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2013

Publicerat: 2013-02-20

Invånarantalet 31.12.2012

Publicerat: 2013-02-19

Utebliven arbetslöshetsstatistik

Publicerat: 2013-02-15

Inresande till Åland 2012

Publicerat: 2013-02-06

Inkvarteringsstatistik för hotell 2012

Publicerat: 2013-01-25

Befolkningsrörelsen 2012, preliminära siffror

Publicerat: 2013-01-24

Förtroendevalda 2012

Publicerat: 2013-01-23

Koncernstatistik 2011

Publicerat: 2013-01-21

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2013

Publicerat: 2013-01-18

Konsumentprisindex december 2012

Publicerat: 2013-01-16

Arbetslöshetssituationen december 2012

Publicerat: 2013-01-03

Inkvarteringsstatistik för hotell i november 2012

Publicerat: 2012-12-20

Bostäder och boendeförhållanden 2011

Publicerat: 2012-12-19

Konsumentprisindex november 2012

Publicerat: 2012-12-14

Familjer och hushåll 31.12.2011

Publicerat: 2012-12-13

Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2010

Publicerat: 2012-12-13

Kommunala miljönyckeltal år 2011

Publicerat: 2012-12-12

Byggandet 2011

Publicerat: 2012-12-05

Arbetslöshetssituationen november 2012

Publicerat: 2012-12-04

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2012

Publicerat: 2012-12-03

Kommunernas skattesatser 2013

Publicerat: 2012-11-28

Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2012

Publicerat: 2012-11-16

Konsumentprisindex oktober 2012

Publicerat: 2012-11-15

Arbetslöshetssituationen oktober 2012

Publicerat: 2012-11-02

Temaområdet hållbar utveckling

Publicerat: 2012-11-01

Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2012

Publicerat: 2012-10-31

Statistik över gästhamnarna 2012

Publicerat: 2012-10-30

Inkvarteringsstatistik för hotell i september 2012

Publicerat: 2012-10-18

Grundskolan hösten 2012

Publicerat: 2012-10-17

Konsumentprisindex september 2012

Publicerat: 2012-10-16

Arbetslöshetssituationen september 2012

Publicerat: 2012-10-02

Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2012

Publicerat: 2012-09-21

Nationalräkenskaper 2010

Publicerat: 2012-09-19

Konsumentprisindex augusti 2012

Publicerat: 2012-09-14

Studerande utanför Åland 2011

Publicerat: 2012-09-06

Prisindex för den kommunala basservicen på Åland

Publicerat: 2012-09-05

Arbetslöshetssituationen augusti 2012

Publicerat: 2012-09-03

Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2012

Publicerat: 2012-08-23

Varuhandelsstatistik 2010-2011

Publicerat: 2012-08-23

Trafikolyckor på Åland 2011

Publicerat: 2012-08-17

Konsumentprisindex juli 2012

Publicerat: 2012-08-16

Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2012

Publicerat: 2012-08-07

Arbetslöshetssituationen juli 2012

Publicerat: 2012-08-06

Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2012

Publicerat: 2012-07-19

Konsumentprisindex juni 2012

Publicerat: 2012-07-16

Arbetslöshetssituationen juni 2012

Publicerat: 2012-07-02

Kommunernas bokslut 2011

Publicerat: 2012-06-28

Sålda lantbruksprodukter 2011

Publicerat: 2012-06-27

Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2012

Publicerat: 2012-06-19

Konsumentprisindex maj 2012

Publicerat: 2012-06-14

Befolkningsrörelsen 2011, slutliga siffror

Publicerat: 2012-06-12

Arbetslöshetssituationen maj 2012

Publicerat: 2012-06-01

Bokslutsstatistik för företag 2009-2010

Publicerat: 2012-05-24

Inkvarteringsstatistik för hotell april 2012

Publicerat: 2012-05-21

Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2011

Publicerat: 2012-05-16

Konsumentprisindex april 2012

Publicerat: 2012-05-16

Arbetslöshetssituationen april 2012

Publicerat: 2012-05-04

Befolkningsrörelsen första kvartalet 2012

Publicerat: 2012-05-03

Befolkningen språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2011

Publicerat: 2012-04-24

Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2012

Publicerat: 2012-04-17

Konsumentprisindex mars 2012

Publicerat: 2012-04-17

Invånarantalet i byar och stadsdelar 2011

Publicerat: 2012-04-11

Arbetslöshetssituationen mars 2012

Publicerat: 2012-04-03

De åländska läroinrättningarnas utbildning som inte leder till examen 2011

Publicerat: 2012-03-27

Befolkningens åldersstruktur 31.12.2011

Publicerat: 2012-03-22

Konsumentprisindex februari 2012

Publicerat: 2012-03-14

Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2012

Publicerat: 2012-03-12

Arbetslöshetssituationen februari 2012

Publicerat: 2012-03-02

Avlagda examina på gymnasialstadie- och högskolenivå på Åland år 2011

Publicerat: 2012-03-01

Presidentvalet 2012

Publicerat: 2012-02-21

Invånarantalet 31.12.2011

Publicerat: 2012-02-20

Konsumentprisindex januari 2012

Publicerat: 2012-02-20

Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2012

Publicerat: 2012-02-14

Inresande till Åland 2011

Publicerat: 2012-02-07

Företagen på Åland 31.12.2011

Publicerat: 2012-02-06

Befolkningsrörelsen 2011, preliminära siffror

Publicerat: 2012-02-06

Arbetslöshetssituationen januari 2012

Publicerat: 2012-02-02

Koncernstatistik 2010

Publicerat: 2012-01-23

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2012

Publicerat: 2012-01-19

Konsumentprisindex december 2011

Publicerat: 2012-01-17

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Publicerat: 2012-01-12

Arbetslöshetssituationen december 2011

Publicerat: 2012-01-03

Bostäder och boendeförhållanden 2010

Publicerat: 2011-12-29

Familjer och hushåll 31.12.2010

Publicerat: 2011-12-22

Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2009

Publicerat: 2011-12-19

Trafikolyckor på Åland år 2009-2010

Publicerat: 2011-12-16

Inkvarteringsstatistik för hotell november 2011

Publicerat: 2011-12-16

Byggandet 2010

Publicerat: 2011-12-15

Konsumentprisindex november 2011

Publicerat: 2011-12-15

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2011

Publicerat: 2011-12-08

Arbetslöshetssituationen november 2011

Publicerat: 2011-12-02

Kommunernas skattesatser 2012

Publicerat: 2011-11-25

Konsumentprisindex oktober 2011

Publicerat: 2011-11-16

Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2011

Publicerat: 2011-11-15

Valdeltagandet efter kön och kommun 2011

Publicerat: 2011-11-03

Nationalräkenskaper 2009

Publicerat: 2011-11-02

Arbetslöshetssituationen oktober 2011

Publicerat: 2011-11-02

Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2011

Publicerat: 2011-10-31

Statistik över gästhamnarna 2011

Publicerat: 2011-10-27

Inkvarteringsstatistik för hotell september 2011

Publicerat: 2011-10-20

Grundskolan hösten 2011

Publicerat: 2011-10-18

Konsumentprisindex september 2011

Publicerat: 2011-10-14

Skillnader i kvinnors och mäns ekonomiska situation

Publicerat: 2011-10-13

Kandidaterna i kommunalvalet 2011

Publicerat: 2011-10-05

Arbetslöshetssituationen september 2011

Publicerat: 2011-10-03

Lagtingskandidaterna 2011

Publicerat: 2011-09-28

Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2011

Publicerat: 2011-09-19

Konsumentprisindex augusti 2011

Publicerat: 2011-09-15

Sålda lantbruksprodukter 2010

Publicerat: 2011-09-15

Arbetslöshetssituationen augusti 2011

Publicerat: 2011-09-02

Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2011

Publicerat: 2011-08-30

Prisindex för den kommunala basservicen på Åland

Publicerat: 2011-08-29

Varuhandelsstatistik 2006-2010

Publicerat: 2011-08-22

Konsumentprisindex juli 2011

Publicerat: 2011-08-17

Arbetslöshetssituationen juli 2011

Publicerat: 2011-08-15

Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2011

Publicerat: 2011-08-09

Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2011

Publicerat: 2011-07-16

Konsumentprisindex juni 2011

Publicerat: 2011-07-14

Arbetslöshetssituationen juni 2011

Publicerat: 2011-07-04

Kommunernas bokslut 2010

Publicerat: 2011-06-28

Inkvarteringsstatistik för maj 2011

Publicerat: 2011-06-16

Konsumentprisindex maj 2011

Publicerat: 2011-06-16

Befolkningsrörelsen 2010, slutliga siffror

Publicerat: 2011-06-15

Arbetslöshetssituationen maj 2011

Publicerat: 2011-06-01

Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2010

Publicerat: 2011-05-25

Lärare 2011

Publicerat: 2011-05-24

Inkvarteringsstatistik för hotell april 2011

Publicerat: 2011-05-19

Konsumentprisindex april 2011

Publicerat: 2011-05-16

Riksdagsvalet 2011

Publicerat: 2011-05-03

Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2011

Publicerat: 2011-05-03

Arbetslöshetssituationen april 2011

Publicerat: 2011-05-02

Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2010

Publicerat: 2011-04-27

Konsumentprisindex mars 2011

Publicerat: 2011-04-15

Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2011

Publicerat: 2011-04-14

Invånarantalet i byar och stadsdelar 2010

Publicerat: 2011-04-14

De åländska läroinrättningarnas utbildning som inte leder till examen 2010

Publicerat: 2011-04-13

Bokslutsstatistik för företag 2009

Publicerat: 2011-04-12

Arbetslöshetssituationen mars 2011

Publicerat: 2011-04-04

Studerande utanför Åland 2010

Publicerat: 2011-03-29

Befolkningens åldersstruktur 31.12.2010

Publicerat: 2011-03-23

Konsumentprisindex februari 2011

Publicerat: 2011-03-16

Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2011

Publicerat: 2011-03-15

Företagen på Åland 31.12.2010

Publicerat: 2011-03-15

Avlagda examina på gymnasialstadie- och högskolenivå på Åland år 2010

Publicerat: 2011-03-03

Koncernstatistik 2009

Publicerat: 2011-03-02

Arbetslöshetssituationen februari 2011

Publicerat: 2011-03-02

Invånarantalet 31.12.2010

Publicerat: 2011-03-01

Konsumentprisindex januari 2011

Publicerat: 2011-02-21

Befolkningsutvecklingen i Mariehamn

Publicerat: 2011-02-17

Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2011

Publicerat: 2011-02-16

Arbetslöshetssituationen januari 2011

Publicerat: 2011-02-02

Befolkningsrörelsen 2010, preliminära siffror

Publicerat: 2011-02-01

Inresande till Åland 2010

Publicerat: 2011-01-31

Inkvarteringsstatistik för hotell 2010

Publicerat: 2011-01-28

Konsumentprisindex december 2010

Publicerat: 2011-01-17

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2011

Publicerat: 2011-01-17

Arbetslöshetssituationen december 2010

Publicerat: 2011-01-12

Inkvarteringsstatistik för hotell november 2010

Publicerat: 2010-12-21

Konsumentprisindex november 2010

Publicerat: 2010-12-16

Hyresstatistik 2010

Publicerat: 2010-12-16

Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2008

Publicerat: 2010-12-16

Bostäder och boendeförhållanden 2009

Publicerat: 2010-12-09

Arbetslöshetssituationen november 2010

Publicerat: 2010-12-02

Byggandet 2009

Publicerat: 2010-11-30

Familjer och hushåll 31.12.2009

Publicerat: 2010-11-24

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2010

Publicerat: 2010-11-23

Sålda lantbruksprodukter 2009

Publicerat: 2010-11-19

Kommunernas skattesatser 2011

Publicerat: 2010-11-18

Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2010

Publicerat: 2010-11-17

Konsumentprisindex oktober 2010

Publicerat: 2010-11-16

Näringsliv och företagande i skärgården

Publicerat: 2010-11-08

Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2010

Publicerat: 2010-11-03

Arbetslöshetssituationen oktober 2010

Publicerat: 2010-11-02

Statistik över gästhamnarna 2010

Publicerat: 2010-11-01

Världsstatistikdagen 20.10.2010

Publicerat: 2010-10-19

Konsumentprisindex september 2010

Publicerat: 2010-10-18

Inkvarteringsstatistik för hotell september 2010

Publicerat: 2010-10-15

Grundskolan hösten 2010

Publicerat: 2010-10-07

Arbetslöshetssituationen september 2010

Publicerat: 2010-10-04

Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2010

Publicerat: 2010-09-21

Konsumentprisindex augusti 2010

Publicerat: 2010-09-15

Nationalräkenskaper 2008

Publicerat: 2010-09-09

Arbetslöshetssituationen augusti 2010

Publicerat: 2010-09-02

Varuhandelsstatistik 2005-2009

Publicerat: 2010-08-30

Arbetslöshetssituationen juli 2010

Publicerat: 2010-08-19

Konsumentprisindex juli 2010

Publicerat: 2010-08-18

Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2010

Publicerat: 2010-08-17

Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2010

Publicerat: 2010-08-10

Inkvarteringsstatistik för hotell i juni 2010

Publicerat: 2010-07-14

Konsumentprisindex juni 2010

Publicerat: 2010-07-14

Arbetslöshetssituationen juni 2010

Publicerat: 2010-07-02

Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2009

Publicerat: 2010-06-22

Kommunernas bokslut 2009

Publicerat: 2010-06-17

Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2010

Publicerat: 2010-06-17

Konsumentprisindex maj 2010

Publicerat: 2010-06-16

Befolkningsrörelsen 2009, slutliga siffror

Publicerat: 2010-06-15

Arbetslöshetssituationen maj 2010

Publicerat: 2010-06-02

Bokslutsstatistik för företag 2008

Publicerat: 2010-05-25

Konsumentprisindex april 2010

Publicerat: 2010-05-18

Inkvarteringsstatistik för hotell i april 2010

Publicerat: 2010-05-18

Arbetslöshetssituationen april 2010

Publicerat: 2010-05-04

De åländska läroinrättningarnas utbildning som inte leder till examen 2009

Publicerat: 2010-05-04

Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2010

Publicerat: 2010-05-03

Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2009

Publicerat: 2010-04-27

Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2010

Publicerat: 2010-04-26

Konsumentprisindex mars 2010

Publicerat: 2010-04-19

Invånarantalet i byar och stadsdelar 2009

Publicerat: 2010-04-15

Arbetslöshetssituationen mars 2010

Publicerat: 2010-04-06

Studerande utanför Åland 2009

Publicerat: 2010-03-31

Befolkningens åldersstruktur 31.12.2009

Publicerat: 2010-03-19

Konsumentprisindex februari 2010

Publicerat: 2010-03-16

Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2010

Publicerat: 2010-03-15

Avlagda examina på gymnasialstadie- och högskolenivå på Åland år 2009

Publicerat: 2010-03-08

Arbetslöshetssituationen februari 2010

Publicerat: 2010-03-02

Invånarantalet 31.12.2009

Publicerat: 2010-02-17

Konsumentprisindex januari 2010

Publicerat: 2010-02-15

Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2010

Publicerat: 2010-02-15

Arbetslöshetssituationen januari 2010

Publicerat: 2010-02-04

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2010

Publicerat: 2010-02-02

Befolkningsrörelsen 2009

Publicerat: 2010-02-02

Inkvarteringsstatistik för hotell 2009

Publicerat: 2010-01-19

Konsumentprisindex december 2009

Publicerat: 2010-01-15

Inresande till Åland 2009

Publicerat: 2010-01-13

Arbetslöshetssituationen december 2009

Publicerat: 2010-01-08

Konsumentprisindex november 2009

Publicerat: 2009-12-16

Inkvarteringsstatistik för hotell november 2009

Publicerat: 2009-12-14

Inresande till Åland i november 2009

Publicerat: 2009-12-10

Bostäder och boendeförhållanden 2008

Publicerat: 2009-12-09

Byggandet 2008

Publicerat: 2009-12-08

Familjer och hushåll 31.12.2008

Publicerat: 2009-12-02

Arbetslöshetssituationen november 2009

Publicerat: 2009-12-02

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2009

Publicerat: 2009-11-18

Kommunernas skattesatser 2010

Publicerat: 2009-11-17

Hyresstatistik 2009

Publicerat: 2009-11-17

Statistik över gästhamnarna 2009

Publicerat: 2009-11-16

Konsumentprisindex oktober 2009

Publicerat: 2009-11-16

Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2009

Publicerat: 2009-11-11

Inresande till Åland oktober 2009

Publicerat: 2009-11-10

Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2007

Publicerat: 2009-11-06

Arbetslöshetssituationen oktober 2009

Publicerat: 2009-11-02

Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2009

Publicerat: 2009-10-30

Nationalräkenskaper 2000-2007

Publicerat: 2009-10-26

Grundskolan hösten 2009

Publicerat: 2009-10-22

Konsumentprisindex september 2009

Publicerat: 2009-10-15

Inkvarteringsstatistik för hotell september 2009

Publicerat: 2009-10-15

Inresande till Åland i september 2009

Publicerat: 2009-10-07

Varuhandelsstatistik 2004-2008

Publicerat: 2009-10-05

Arbetslöshetssituationen september 2009

Publicerat: 2009-10-02

Konsumentprisindex augusti 2009

Publicerat: 2009-09-16

Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2009

Publicerat: 2009-09-15

Inresande till Åland augusti 2009

Publicerat: 2009-09-08

Arbetslöshetssituationen augusti 2009

Publicerat: 2009-09-02

Prisindex för den kommunala basservicen på Åland

Publicerat: 2009-08-31

Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2009

Publicerat: 2009-08-18

Inresande till Åland juli 2009

Publicerat: 2009-08-18

Konsumentprisindex juli 2009

Publicerat: 2009-08-14

Arbetslöshetssituationen juli 2009

Publicerat: 2009-08-10

Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2009

Publicerat: 2009-08-06

Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2009

Publicerat: 2009-07-20

Konsumentprisindex juni 2009

Publicerat: 2009-07-15

Inresande till Åland juni 2009

Publicerat: 2009-07-14

Arbetslöshetssituationen juni 2009

Publicerat: 2009-07-02

Kommunernas bokslut 2008

Publicerat: 2009-07-01

Befolkningsrörelsen 2008, slutliga uppgifter

Publicerat: 2009-06-24

Valet till Europaparlamentet 2009

Publicerat: 2009-06-17

Konsumentprisindex maj 2009

Publicerat: 2009-06-16

Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2009

Publicerat: 2009-06-15

Inresande till Åland i maj 2009

Publicerat: 2009-06-11

Arbetslöshetssituationen maj 2009

Publicerat: 2009-06-02

Bokslutsstatistik för företag 2005-2007

Publicerat: 2009-05-25

Inkvarteringsstatistik för hotell april 2009

Publicerat: 2009-05-18

Konsumentprisindex april 2009

Publicerat: 2009-05-15

Inresande till Åland april 2009

Publicerat: 2009-05-13

Arbetslöshetssituationen april 2009

Publicerat: 2009-05-05

Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2009

Publicerat: 2009-04-29

Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2008

Publicerat: 2009-04-24

Konsumentprisindex mars 2009

Publicerat: 2009-04-16

Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2009

Publicerat: 2009-04-16

Inresande till Åland mars 2009

Publicerat: 2009-04-14

Arbetslöshetssituationen mars 2009

Publicerat: 2009-04-02

Befolkningens åldersstruktur 31.12.2008

Publicerat: 2009-03-31

De åländska läroinrättningarnas utbildning som inte leder till examen 2008

Publicerat: 2009-03-30

Verksamhetsberättelse 2008

Publicerat: 2009-03-26

Invånarantalet 31.12.2008

Publicerat: 2009-03-18

Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2009

Publicerat: 2009-03-17

Konsumentprisindex februari 2009

Publicerat: 2009-03-16

Studerande utanför Åland 2008

Publicerat: 2009-03-12

Inresande till Åland februari 2009

Publicerat: 2009-03-09

Arbetslöshetssituationen februari 2009

Publicerat: 2009-03-03

Konsumentprisindex januari 2009

Publicerat: 2009-02-13

Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2009

Publicerat: 2009-02-11

Avlagda examina på gymnasialstadie- och högre nivå på Åland 2008

Publicerat: 2009-02-10

Inresande till Åland i januari 2009

Publicerat: 2009-02-09

Arbetslöshetssituationen januari 2009

Publicerat: 2009-02-04

Befolkningsrörelsen 2008 - preliminära siffror.

Publicerat: 2009-02-03

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Publicerat: 2009-01-19

Konsumentprisindex december 2008

Publicerat: 2009-01-15

Inkvarteringsstatistik för hotell 2008

Publicerat: 2009-01-14

Verksamhetsprogram för ÅSUB 2009 - 2011

Publicerat: 2009-01-08

Arbetslöshetssituationen december 2008

Publicerat: 2009-01-08

Hyresstatistik 2008

Publicerat: 2008-12-30

Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2006

Publicerat: 2008-12-29

Bostäder och boendeförhållanden 2007

Publicerat: 2008-12-23

Byggandet 2007

Publicerat: 2008-12-18

Konsumentprisindex november 2008

Publicerat: 2008-12-17

Inkvarteringsstatistik för november 2008

Publicerat: 2008-12-16

Inresande till Åland november 2008

Publicerat: 2008-12-12

Familjer och hushåll 31.12.2007

Publicerat: 2008-12-08

Arbetslöshetssituationen november 2008

Publicerat: 2008-12-02

Kommunernas skattesatser 2009

Publicerat: 2008-11-24

Studerande utanför Åland 2007

Publicerat: 2008-11-18

Konsumentprisindex oktober 2008

Publicerat: 2008-11-17

Prisindex för den kommunala basservicen på Åland

Publicerat: 2008-11-14

Statistik över gästhamnarna 2008

Publicerat: 2008-11-13

Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2008

Publicerat: 2008-11-12

Inresande till Åland oktober 2008

Publicerat: 2008-11-07

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2008

Publicerat: 2008-11-06

Arbetslöshetssituationen oktober 2008

Publicerat: 2008-11-04

Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2008

Publicerat: 2008-10-30

Inkvarteringsstatistik för hotell september 2008

Publicerat: 2008-10-17

Konsumentprisindex september 2008

Publicerat: 2008-10-15

Inresande till Åland september 2008

Publicerat: 2008-10-13

Grundskolan hösten 2008

Publicerat: 2008-10-09

Arbetslöshetssituationen september 2008

Publicerat: 2008-10-02

Nationalräkenskaper 1999-2006

Publicerat: 2008-09-23

Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2008

Publicerat: 2008-09-16

Konsumentprisindex augusti 2008

Publicerat: 2008-09-15

Inresande till Åland augusti 2008

Publicerat: 2008-09-11

Prisindex för den kommunala basservicen på Åland

Publicerat: 2008-09-09

Arbetslöshetssituationen augusti 2008

Publicerat: 2008-09-05

De åländska hushållens konsumtion 2006

Publicerat: 2008-08-22

Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2008

Publicerat: 2008-08-18

Konsumentprisindex juli 2008

Publicerat: 2008-08-14

Arbetslöshetssituationen juli 2008

Publicerat: 2008-08-12

Inresande till Åland i juli 2008

Publicerat: 2008-08-11

Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2008

Publicerat: 2008-08-08

Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2008

Publicerat: 2008-07-16

Konsumentprisindex juni 2008

Publicerat: 2008-07-14

Inresande till Åland juni 2008

Publicerat: 2008-07-09

Varuhandelsstatistik 2003-2007

Publicerat: 2008-07-09

Kommunernas bokslut 2007

Publicerat: 2008-07-04

Arbetslöshetssituationen juni 2008

Publicerat: 2008-07-03

Befolkningsrörelsen 2007 - slutliga uppgifter

Publicerat: 2008-06-18

Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2008

Publicerat: 2008-06-18

Konsumentprisindex maj 2008

Publicerat: 2008-06-17

Inresande till Åland maj 2008

Publicerat: 2008-06-11

Arbetslöshetssituationen maj 2008

Publicerat: 2008-06-04

Lärare 2008

Publicerat: 2008-05-29

Bokslutsstatistik för företag 2004-2006

Publicerat: 2008-05-27

Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2005

Publicerat: 2008-05-22

Inkvarteringsstatistik för hotell april 2008

Publicerat: 2008-05-19

Konsumentprisindex april 2008

Publicerat: 2008-05-15

Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2007

Publicerat: 2008-05-14

Befolkningens åldersstruktur 31.12.2007

Publicerat: 2008-05-09

Inresande till Åland april 2008

Publicerat: 2008-05-08

Arbetslöshetssituationen april 2008

Publicerat: 2008-05-08

Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2008

Publicerat: 2008-05-06

Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2008

Publicerat: 2008-04-28

Konsumentprisindex för Åland mars 2008

Publicerat: 2008-04-15

Nationalräkenskaper 1998-2005

Publicerat: 2008-04-15

Inresande till Åland i mars 2008

Publicerat: 2008-04-14

Arbetslöshetssituationen mars 2008

Publicerat: 2008-04-07

Avlagda examina på gymnasialstadie- och högre nivå på Åland 2007

Publicerat: 2008-03-17

Konsumentprisindex för Åland februari 2008

Publicerat: 2008-03-14

Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2008

Publicerat: 2008-03-13

Invånarantalet 31.12.2007

Publicerat: 2008-03-12

Inresande till Åland februari 2008

Publicerat: 2008-03-12

Arbetslöshetssituationen februari 2008

Publicerat: 2008-03-05

Inresande till Åland i januari 2008

Publicerat: 2008-02-19

Konsumentprisindex för Åland januari 2008

Publicerat: 2008-02-18

Inkvarteringsstatistik för hotell 2008

Publicerat: 2008-02-14

Arbetslöshetssituationen januari 2008

Publicerat: 2008-02-08

Befolkningsrörelsen 2007. Preliminära siffror

Publicerat: 2008-02-05

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008

Publicerat: 2008-01-28

Inkvarteringsstatistik för hotell 2007

Publicerat: 2008-01-18

Familjer och hushåll 31.12.2006

Publicerat: 2008-01-18

Konsumentprisindex december 2007

Publicerat: 2008-01-15

Inresande till Åland 2007

Publicerat: 2008-01-11

Arbetslöshetssituationen december 2007

Publicerat: 2008-01-07

Hyresstatistik 2007

Publicerat: 2007-12-28

Julhälsning från ÅSUB

Publicerat: 2007-12-20

Inresande till Åland i november 2007

Publicerat: 2007-12-17

Inkvarteringsstatistik för hotell november 2007

Publicerat: 2007-12-17

Konsumentprisindex november 2007

Publicerat: 2007-12-14

Arbetslöshetssituationen november 2007

Publicerat: 2007-12-05

Statistik över gästhamnarna 2007

Publicerat: 2007-12-05

Bokslutsstatistik 2003-2005

Publicerat: 2007-11-28

Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2007

Publicerat: 2007-11-21

Kommunernas skattesatser 2008

Publicerat: 2007-11-20

Inresande till Åland i oktober 2007

Publicerat: 2007-11-19

Konsumentprisindex oktober 2007

Publicerat: 2007-11-15

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2007

Publicerat: 2007-11-14

Varuhandelsstatistik 2002-2006

Publicerat: 2007-11-13

Arbetslöshetssituationen oktober 2007

Publicerat: 2007-11-06

ÅSUB publicerar för första gången prisindexet för den kommunala basservicen!

Publicerat: 2007-10-29

Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2007

Publicerat: 2007-10-29

Kandidaterna i kommunalvalet 2007

Publicerat: 2007-10-18

Grundskolan hösten 2007

Publicerat: 2007-10-17

Inkvarteringsstatistik för hotell september 2007

Publicerat: 2007-10-16

Konsumentprisindex september 2007

Publicerat: 2007-10-16

Lagtingskandidaterna 2007

Publicerat: 2007-10-11

Inresande till Åland september 2007

Publicerat: 2007-10-11

Arbetslöshetssituationen september 2007

Publicerat: 2007-10-04

Fortfarande bugg i systemet

Publicerat: 2007-09-26

Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2007

Publicerat: 2007-09-18

Konsumentprisindex augusti 2007

Publicerat: 2007-09-14

Inresandet till Åland augusti 2007

Publicerat: 2007-09-10

Arbetslöshetssituationen augusti 2007

Publicerat: 2007-09-07

Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2007

Publicerat: 2007-09-03

Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2007

Publicerat: 2007-08-20

Konsumentprisindex juli 2007

Publicerat: 2007-08-15

Inresande till Åland juli 2007

Publicerat: 2007-08-15

Arbetslöshetssituationen juli 2007

Publicerat: 2007-08-08

Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2007

Publicerat: 2007-07-18

Inresande till Åland juni 2007

Publicerat: 2007-07-16

Konsumentprisindex juni 2007

Publicerat: 2007-07-13

Nationalräkenskapsdata 1997-2004

Publicerat: 2007-07-05

Arbetslöshetssituationen juni 2007

Publicerat: 2007-07-05

En uppföljning och uppdatering av det framtida elevunderlaget på Åland.

Publicerat: 2007-06-21

Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2007

Publicerat: 2007-06-18

Konsumentprisindex maj 2007

Publicerat: 2007-06-14

Kommunernas bokslut 2006

Publicerat: 2007-06-08

Inresande till Åland maj 2007

Publicerat: 2007-06-08

Arbetslöshetssituationen maj 2007

Publicerat: 2007-06-05

Befolkningsrörelsen 2006 - slutliga uppgifter

Publicerat: 2007-05-29

Konsumentprisindex april 2007

Publicerat: 2007-05-15

Inkvarteringsstatistik för hotell april 2007

Publicerat: 2007-05-15

Inresande till Åland april 2007

Publicerat: 2007-05-11

Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2007

Publicerat: 2007-05-09

Arbetslöshetssituationen april 2007

Publicerat: 2007-05-07

Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2007

Publicerat: 2007-04-18

Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2006

Publicerat: 2007-04-18

Åldersstrukturen 31.12.2006

Publicerat: 2007-04-13

Inresande till Åland mars 2007

Publicerat: 2007-04-11

Arbetslöshetssituationen mars 2007

Publicerat: 2007-04-04

Riksdagsvalet 18.3.2007

Publicerat: 2007-03-23

Konsumentprisindex februari 2007

Publicerat: 2007-03-15

Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2007

Publicerat: 2007-03-14

Avlagda examina på gymnasial- och högre nivå på Åland år 2006

Publicerat: 2007-03-13

Inresande till Åland februari 2007

Publicerat: 2007-03-12

Arbetslöshetssituationen februari 2007

Publicerat: 2007-03-06

Invånarantalet 31.12.2006

Publicerat: 2007-03-01

Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2007

Publicerat: 2007-02-19

Inresande till Åland januari 2007

Publicerat: 2007-02-16

Konsumentprisindex januari 2007

Publicerat: 2007-02-15

Befolkningsrörelsen 2006

Publicerat: 2007-02-06

Arbetslöshetssituationen januari 2007

Publicerat: 2007-02-05

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2007

Publicerat: 2007-01-22

Inkvarteringsstatistik för hotell 2006

Publicerat: 2007-01-18

Konsumentprisindex december 2006

Publicerat: 2007-01-16

Inresande till Åland 2006

Publicerat: 2007-01-12

Arbetslöshetssituationen december 2006

Publicerat: 2007-01-08

Statistik över gästhamnarna 2006

Publicerat: 2007-01-03

Konsumentprisindex november 2006

Publicerat: 2006-12-27

Sysselsatt arbetskraft 31.12.2004

Publicerat: 2006-12-22

Familjer och hushåll 31.12.2005

Publicerat: 2006-12-22

Inkvarteringsstatistik för hotell november 2006

Publicerat: 2006-12-14

Inresande till Åland november 2006

Publicerat: 2006-12-11

Arbetslöshetssituationen november 2006

Publicerat: 2006-12-04

Kommunernas skattesatser 2007

Publicerat: 2006-11-30

Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2006

Publicerat: 2006-11-21

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2006

Publicerat: 2006-11-16

Hyresstatistik 2006

Publicerat: 2006-11-15

Inresande till Åland i oktober 2006

Publicerat: 2006-11-09

Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2006

Publicerat: 2006-11-07

Arbetslöshetssituationen oktober 2006

Publicerat: 2006-11-03

Grundskolan hösten 2006

Publicerat: 2006-10-25

Inkvarteringsstatistik för hotell september 2006

Publicerat: 2006-10-12

Inresande till Åland september 2006

Publicerat: 2006-10-06

Arbetslöshetssituationen september 2006

Publicerat: 2006-10-03

Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2006

Publicerat: 2006-09-19

Inresande till Åland augusti 2006

Publicerat: 2006-09-13

Varuhandelsstatistik 2001-2005

Publicerat: 2006-09-08

Arbetslöshetssituationen augusti 2006

Publicerat: 2006-09-05

Inresande till Åland juli 2006

Publicerat: 2006-08-18

Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2006

Publicerat: 2006-08-17

Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2006

Publicerat: 2006-08-09

Arbetslöshetssituationen juli 2006

Publicerat: 2006-08-08

Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2006

Publicerat: 2006-07-17

Inresande till Åland juni 2006

Publicerat: 2006-07-14

Arbetslöshetssituationen juni 2006

Publicerat: 2006-07-06

Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2006

Publicerat: 2006-06-20

Kommunernas bokslut 2005

Publicerat: 2006-06-15

Inresande till Åland maj 2006

Publicerat: 2006-06-14

Arbetslöshetssituationen maj 2006

Publicerat: 2006-06-05

Avlagda examina på gymnasialstadie- och högre nivå på Åland år 2005

Publicerat: 2006-05-23

Inkvarteringsstatistik för hotell april 2006

Publicerat: 2006-05-22

Inresande till Åland april 2006

Publicerat: 2006-05-16

Arbetslöshetssituationen april 2006

Publicerat: 2006-05-03

Lärare 2005

Publicerat: 2006-04-21

Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2006

Publicerat: 2006-04-20

Arbetslöshetssituationen mars 2006

Publicerat: 2006-04-12

Inresande till Åland mars 2006

Publicerat: 2006-04-11

Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2006

Publicerat: 2006-03-15

Inresande till Åland februari 2006

Publicerat: 2006-03-13

Arbetslöshetssituationen februari 2006

Publicerat: 2006-03-09

Sysselsatt arbetskraft 31.12.2003

Publicerat: 2006-03-06

Invånarantalet 31.12.2005

Publicerat: 2006-02-21

Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2006

Publicerat: 2006-02-16

Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2006

Publicerat: 2006-02-10

Presidentvalet 15.1 och 29.1.2006

Publicerat: 2006-02-10

Inresande till Åland januari 2006

Publicerat: 2006-02-09

Arbetslöshetssituationen januari 2006

Publicerat: 2006-02-08

Familjer och hushåll 31.12.2004

Publicerat: 2006-02-08

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Publicerat: 2006-02-06

Befolkningsrörelsen 2005

Publicerat: 2006-02-01

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006

Publicerat: 2006-01-25

Konsumentprisindex december 2005

Publicerat: 2006-01-16

Inresande till Åland 2005

Publicerat: 2006-01-10

Arbetslöshetssituationen december 2005

Publicerat: 2006-01-05

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2005

Publicerat: 2005-12-20

Inkvarteringsstatistik för hotell november 2005

Publicerat: 2005-12-19

Konsumentprisindex november 2005

Publicerat: 2005-12-14

Inresande till Åland november 2005

Publicerat: 2005-12-13

Arbetslöshetssituationen november 2005

Publicerat: 2005-12-08

Kommunernas skattesatser 2006

Publicerat: 2005-11-28

Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2005

Publicerat: 2005-11-17

Konsumentprisindex oktober 2005

Publicerat: 2005-11-14

Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2005

Publicerat: 2005-11-09

Inresande till Åland oktober 2005

Publicerat: 2005-11-08

Statistik över gästhamnarna 2005

Publicerat: 2005-11-07

Grundskolan hösten 2005

Publicerat: 2005-11-07

Arbetslöshetssituationen oktober 2005

Publicerat: 2005-11-03

Inkvarteringsstatistik för hotell september 2005

Publicerat: 2005-10-18

Konsumentprisindex september 2005

Publicerat: 2005-10-14

Avlagda examina på gymnasialstadie- och högre nivå på Åland 2000-2004

Publicerat: 2005-10-13

Inresande till Åland september 2005

Publicerat: 2005-10-10

Arbetslöshetssituationen september 2005

Publicerat: 2005-10-05

Hyresstatistik 2005

Publicerat: 2005-09-29

Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2005

Publicerat: 2005-09-20

Konsumentprisindex augusti 2005

Publicerat: 2005-09-14

Inresande till Åland augusti 2005

Publicerat: 2005-09-14

Arbetslöshetssituationen augusti 2005

Publicerat: 2005-09-07

Inresande till Åland juli 2005

Publicerat: 2005-08-22

Konsumentprisindex juli 2005

Publicerat: 2005-08-15

Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2005

Publicerat: 2005-08-15

Arbetslöshetssituationen juli 2005

Publicerat: 2005-08-04

Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2005

Publicerat: 2005-08-03

Konsumentprisindex juni 2005

Publicerat: 2005-08-01

Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2005

Publicerat: 2005-07-18

Inresande till Åland juni 2005

Publicerat: 2005-07-11

Arbetslöshetssituationen juni 2005

Publicerat: 2005-07-06

Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2005

Publicerat: 2005-06-28

Kommunernas bokslut 2004

Publicerat: 2005-06-21

Konsumentprisindex maj 2005 (Rättelse)

Publicerat: 2005-06-15

Inresande till Åland maj 2005

Publicerat: 2005-06-13

Arbetslöshetssituationen maj 2005

Publicerat: 2005-06-07

Konsumentprisindex för Åland april 2005

Publicerat: 2005-05-16

Inkvarteringsstatistik för hotell april 2005

Publicerat: 2005-05-13

Varuhandelsstatistik 2000-2004

Publicerat: 2005-05-11

Inresande till Åland april 2005

Publicerat: 2005-05-10

Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2005

Publicerat: 2005-05-09

Arbetslöshetssituationen april 2005

Publicerat: 2005-05-04

Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2005

Publicerat: 2005-04-20

Konsumentprisindex mars 2005

Publicerat: 2005-04-15

Inresande till Åland mars 2005

Publicerat: 2005-04-13

Arbetslöshetssituationen mars 2005

Publicerat: 2005-04-07

Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2005

Publicerat: 2005-03-29

Konsumentprisindex februari 2005

Publicerat: 2005-03-14

Inresande till Åland februari 2005

Publicerat: 2005-03-11

Arbetslöshetssituationen februari 2005

Publicerat: 2005-03-07

Invånarantalet 31.12.2004

Publicerat: 2005-02-21

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2005

Publicerat: 2005-02-18

Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2005

Publicerat: 2005-02-16

Konsumentprisindex januari 2005

Publicerat: 2005-02-14

Inresande till Åland januari 2005

Publicerat: 2005-02-11

Arbetslöshetssituationen januari 2005

Publicerat: 2005-02-07

Befolkningsrörelsen 2004

Publicerat: 2005-02-02

Sysselsatt arbetskraft 31.12.2002

Publicerat: 2005-02-02

Inkvarteringsstatistik för hotell 2004

Publicerat: 2005-01-20

Inresande till Åland 2004

Publicerat: 2005-01-18

Konsumentprisindex december 2004

Publicerat: 2005-01-14

Familjer och hushåll 31.12.2003

Publicerat: 2005-01-13

Arbetslöshetssituationen december 2004

Publicerat: 2005-01-05

Inkvarteringsstatistik för hotell november 2004

Publicerat: 2004-12-28

Konsumentprisindex november 2004

Publicerat: 2004-12-14

Inresande till Åland november 2004

Publicerat: 2004-12-10

Arbetslöshetssituationen november 2004

Publicerat: 2004-12-07

Inkvarteringsstatistik för stugor augusti-september 2004

Publicerat: 2004-11-24

Kommunernas skattesatser 2005

Publicerat: 2004-11-24

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2004

Publicerat: 2004-11-23

Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2004

Publicerat: 2004-11-19

Konsumentprisindex oktober 2004

Publicerat: 2004-11-15

Grundskolan hösten 2004

Publicerat: 2004-11-15

Inresande till Åland oktober 2004

Publicerat: 2004-11-11

Statistik över gästhamnarna 2004

Publicerat: 2004-11-09

Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2004

Publicerat: 2004-11-03

Arbetslöshetssituationen oktober 2004

Publicerat: 2004-11-02

Inkvarteringsstatistik för hotell september 2004

Publicerat: 2004-10-19

Konsumentprisindex september 2004

Publicerat: 2004-10-14

Inresande till Åland september 2004

Publicerat: 2004-10-11

Arbetslöshetssituationen september 2004

Publicerat: 2004-10-06

Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2004

Publicerat: 2004-09-20

Konsumentprisindex augusti 2004

Publicerat: 2004-09-15

Hyresstatistik 2004

Publicerat: 2004-09-10

Inresande till Åland augusti 2004

Publicerat: 2004-09-08

Arbetslöshetssituationen augusti 2004

Publicerat: 2004-09-03

Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2004

Publicerat: 2004-08-27

Inkvarteringsstatistik för stugor juni-juli 2004

Publicerat: 2004-08-27

Inresande till Åland juli 2004

Publicerat: 2004-08-17

Konsumentprisindex juli 2004

Publicerat: 2004-08-17

Arbetslöshetssituationen juli 2004

Publicerat: 2004-08-06

Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2004

Publicerat: 2004-08-04

Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2004

Publicerat: 2004-07-29

Konsumentprisindex juni 2004

Publicerat: 2004-07-16

Inresande till Åland juni 2004

Publicerat: 2004-07-13

Arbetslöshetssituationen juni 2004

Publicerat: 2004-07-12

Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2004

Publicerat: 2004-07-06

Valet till Europaparlamentet 13.6.2004

Publicerat: 2004-06-22

Konsumentprisindex maj 2004

Publicerat: 2004-06-15

Inresande till Åland maj 2004

Publicerat: 2004-06-14

Arbetslöshetssituationen maj 2004

Publicerat: 2004-06-08

Inkvarteringsstatistik för hotell april 2004

Publicerat: 2004-05-26

Konsumentprisindex april 2004

Publicerat: 2004-05-19

Inresande till Åland april 2004

Publicerat: 2004-05-12

Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2004

Publicerat: 2004-05-11

Arbetslöshetssituationen april 2004

Publicerat: 2004-05-06

Varuhandelsstatistik 1999 - 2003

Publicerat: 2004-04-22

Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2004

Publicerat: 2004-04-22

Konsumentprisindex mars 2004

Publicerat: 2004-04-15

Arbetslöshetssituationen mars 2004

Publicerat: 2004-04-15

Inresande till Åland mars 2004

Publicerat: 2004-04-08

Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2004

Publicerat: 2004-03-18

Konsumentprisindex februari 2004

Publicerat: 2004-03-15

Nationalräkenskapsdata 1997-2001

Publicerat: 2004-03-15

Arbetslöshetssituationen februari 2004

Publicerat: 2004-03-11

Inresande till Åland februari 2004

Publicerat: 2004-03-09

Åldersstrukturen på Åland 31.12.2000

Publicerat: 2004-03-09

Befolkningsrörelsen på Åland 1:a kvartalet 2001

Publicerat: 2004-03-09

Invånarantalet 31.12.2003

Publicerat: 2004-02-27

Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2004

Publicerat: 2004-02-27

Konsumentprisindex januari 2004

Publicerat: 2004-02-14

Arbetslöshetssituationen januari 2004

Publicerat: 2004-02-13

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004

Publicerat: 2004-02-11

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2003

Publicerat: 2004-02-09

Inresande till Åland januari 2004

Publicerat: 2004-02-09

Befolkningsrörelsen 2003

Publicerat: 2004-02-03

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003

Publicerat: 2004-01-21

Inresande till Åland 2003

Publicerat: 2004-01-21

Konsumentprisindex december 2003

Publicerat: 2004-01-16

Familjer och hushåll 31.12.2002

Publicerat: 2004-01-16

Arbetslöshetssituationen december 2003

Publicerat: 2004-01-14

Sysselsatt arbetskraft 31.12.2001

Publicerat: 2003-12-30

Inkvarteringsstatistik för hotell november 2003

Publicerat: 2003-12-22

Konsumentprisindex november 2003

Publicerat: 2003-12-15

Inresande till Åland november 2003

Publicerat: 2003-12-09

Arbetslöshetssituationen november 2003

Publicerat: 2003-12-05

Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2003

Publicerat: 2003-11-28

Konsumentprisindex oktober 2003

Publicerat: 2003-11-20

Arbetslöshetssituationen oktober 2003

Publicerat: 2003-11-10

Inresande till Åland oktober 2003

Publicerat: 2003-11-10

Grundskolan hösten 2003

Publicerat: 2003-11-07

Statistik över gästhamnarna 2003

Publicerat: 2003-10-27

Inkvarteringsstatistik för hotell september 2003

Publicerat: 2003-10-24

Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2003

Publicerat: 2003-10-20

Konsumentprisindex september 2003

Publicerat: 2003-10-14

Inresande till Åland september 2003

Publicerat: 2003-10-07

Arbetslöshetssituationen september 2003

Publicerat: 2003-10-07

Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2003

Publicerat: 2003-09-29

Konsumentprisindex augusti 2003

Publicerat: 2003-09-16

Inresande till Åland augusti 2003

Publicerat: 2003-09-15

Arbetslöshetssituationen augusti 2003

Publicerat: 2003-09-11

Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2003

Publicerat: 2003-08-18

Konsumentprisindex juli 2003

Publicerat: 2003-08-15

Inresande till Åland juli 2003

Publicerat: 2003-08-12

Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2003

Publicerat: 2003-08-06

Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2003

Publicerat: 2003-07-20

Konsumentprisindex juni 2003

Publicerat: 2003-07-20

Inresande till Åland juni 2003

Publicerat: 2003-07-18

Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2003

Publicerat: 2003-06-27

Kommunernas bokslut 2002, preliminära uppgifter

Publicerat: 2003-06-26

Bostäder och boendeförhållanden 31.12.2000

Publicerat: 2003-06-25

Konsumentprisindex maj 2003

Publicerat: 2003-06-16

Inresande maj 2003

Publicerat: 2003-06-11

Hyresstatistik 2003

Publicerat: 2003-06-10

Inkvarteringsstatistik för Åland hotell april 2003

Publicerat: 2003-05-27

Konsumentprisindex april 2003

Publicerat: 2003-05-20

Inresande till Åland april 2003

Publicerat: 2003-05-09

Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2003

Publicerat: 2003-04-16

Konsumentprisindex mars 2003

Publicerat: 2003-04-15

Inresande till Åland mars 2003

Publicerat: 2003-04-09

Inkvarteringsstatistik för Åland hotell februari 2003

Publicerat: 2003-04-03

Riksdagsvalet 16.3.2003

Publicerat: 2003-03-25

Inresande till Åland februari 2003

Publicerat: 2003-03-14

Konsumentprisindex för Åland februari 2003

Publicerat: 2003-03-14

Invånarantalet 31.12.2002

Publicerat: 2003-02-24

Inkvarteringsstatistik för Åland hotell januari 2003

Publicerat: 2003-02-14

Konsumentprisindex för Åland januari 2003

Publicerat: 2003-02-14

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2003

Publicerat: 2003-02-12

Inresande till Åland januari 2003

Publicerat: 2003-02-11

Befolkningsrörelsen 2002

Publicerat: 2003-01-24

Utbildning efter grundskolan hösten 2002

Publicerat: 2003-01-23

Inkvarteringsstatistik för Åland - hotell december och hela år 2002

Publicerat: 2003-01-21

Familjer och hushåll på Åland 31.12.2001

Publicerat: 2003-01-16

Konsumentprisindex för Åland december 2002

Publicerat: 2003-01-14

Inresande till Åland 2002

Publicerat: 2003-01-13

Sysselsatt arbetskraft 31.12.2000

Publicerat: 2003-01-02

Kommunernas bokslut 2001, preliminära uppgifter

Publicerat: 2002-12-19

Inkvarteringsstatistik för Åland - hotell november 2002

Publicerat: 2002-12-19

Konsumentprisindex för Åland november 2002

Publicerat: 2002-12-18

Inresande till Åland november 2002

Publicerat: 2002-12-10

Inkvarteringsstatistik för Åland - hotell oktober 2002

Publicerat: 2002-11-27

Kommunernas skatteprocenter 2003

Publicerat: 2002-11-20

Grundskolan hösten 2002

Publicerat: 2002-11-19

Konsumentprisindex för Åland oktober 2002

Publicerat: 2002-11-14

Inresande till Åland oktober 2002

Publicerat: 2002-11-07

Statistik över gästhamnarna på Åland 2002

Publicerat: 2002-11-05

Befolkningsrörelsen på Åland 3:e kvartalet 2002

Publicerat: 2002-10-31

Inkvarteringsstatistik för Åland hotell september 2002

Publicerat: 2002-10-23

Konsumentprisindex för Åland september 2002

Publicerat: 2002-10-16

Inresande till Åland september 2002

Publicerat: 2002-10-15

Konsumentprisindex för Åland augusti 2002

Publicerat: 2002-09-17

Inkvarteringsstatistik för Åland - hotell augusti 2002

Publicerat: 2002-09-17

Inresande till Åland augusti 2002

Publicerat: 2002-09-13

Konsumentprisindex för Åland juli 2002

Publicerat: 2002-08-23

Inkvarteringsstatistik för Åland hotell juli 2002

Publicerat: 2002-08-22

Inresande till Åland juli 2002

Publicerat: 2002-08-14

Befolkningsrörelsen på Åland 2:a kvartalet 2002

Publicerat: 2002-08-05

Konsumentprisindex för Åland juni 2002

Publicerat: 2002-07-27

Inkvarteringsstatistik för Åland - hotell juni 2002

Publicerat: 2002-07-19

Inresande till Åland juni 2002

Publicerat: 2002-07-10

Inkvarteringsstatistik för Åland - hotell maj 2002

Publicerat: 2002-06-19

Hyresstatistik för Åland år 2002

Publicerat: 2002-06-18

Konsumentprisindex för Åland maj 2002

Publicerat: 2002-06-18

Inresande till Åland maj 2002

Publicerat: 2002-06-13

Inkvarteringsstatistik för Åland - hotell april 2002

Publicerat: 2002-06-05

Inresande till Åland april 2002

Publicerat: 2002-05-21

Konsumentprisindex för Åland april 2002

Publicerat: 2002-05-20

Befolkningsrörelsen på Åland 1:a kvartalet 2002

Publicerat: 2002-05-07

Åldersstrukturen på Åland 31.12.2001

Publicerat: 2002-04-19

Inresande till Åland mars 2002

Publicerat: 2002-04-19

Inkvarteringsstatistik för Åland - hotell mars 2002

Publicerat: 2002-04-19

Konsumentprisindex för Åland mars 2002

Publicerat: 2002-04-16

Inkvarteringsstatistik för Åland - hotell februari 2002

Publicerat: 2002-04-03

Konsumentprisindex för Åland februari 2002

Publicerat: 2002-03-26

Inresande till Åland februari 2002

Publicerat: 2002-03-14

Konsumentprisindex för Åland januari 2002

Publicerat: 2002-03-14

Grundskolan hösten 2001

Publicerat: 2002-03-14

Utbildning efter grundskolan hösten 2001

Publicerat: 2002-03-06

Inkvarteringsstatistik för Åland - hotell januari 2002

Publicerat: 2002-02-27

Invånarantalet 31.12.2001

Publicerat: 2002-02-26

Befolkningsrörelsen 2001

Publicerat: 2002-02-21

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2002

Publicerat: 2002-02-15

Konsumentprisindex december 2001

Publicerat: 2002-01-17

Inresande till Åland 2001

Publicerat: 2002-01-10

Sysselsatt arbetskraft på Åland 31.12.1999

Publicerat: 2002-01-04

Familjer och hushåll på Åland 31.12.2000

Publicerat: 2002-01-04

Julstatistikmeddelande nr 1/2001

Publicerat: 2001-12-20

Befolkningsrörelsen på Åland 3:e kvartalet 2001

Publicerat: 2001-11-21

Statistik över småbåtshamnar på Åland 2001

Publicerat: 2001-11-21

Inkvarteringsstatistik högsäsongen 2001

Publicerat: 2001-11-21

Ny kommunalstatistik från ÅSUB

Publicerat: 2001-09-12

Befolkningsrörelsen på Åland 2000

Publicerat: 2001-08-09

Befolkningsrörelsen på Åland 2:a kvartalet 2001

Publicerat: 2001-08-09

Invånarantalet 31.12.2000

Publicerat: 2001-03-09

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2001

Publicerat: 2001-02-16