Nyheter

Bussiga stan? En enkätundersökning bland bussresenärerna i Mariehamn

Publicerat: 2002-12-19

Kommunernas bokslut 2001, preliminära uppgifter

Publicerat: 2002-12-19

Inkvarteringsstatistik för Åland - hotell november 2002

Publicerat: 2002-12-19

Konsumentprisindex för Åland november 2002

Publicerat: 2002-12-18

Inresande till Åland november 2002

Publicerat: 2002-12-10

Inkvarteringsstatistik för Åland - hotell oktober 2002

Publicerat: 2002-11-27

Kommunernas skatteprocenter 2003

Publicerat: 2002-11-20

Grundskolan hösten 2002

Publicerat: 2002-11-19

Konsumentprisindex för Åland oktober 2002

Publicerat: 2002-11-14

Konjunkturläget hösten 2002

Publicerat: 2002-11-11

Inresande till Åland oktober 2002

Publicerat: 2002-11-07

Statistik över gästhamnarna på Åland 2002

Publicerat: 2002-11-05

Befolkningsrörelsen på Åland 3:e kvartalet 2002

Publicerat: 2002-10-31

Statistik utan gränser 2002 - Nordisk och åländsk statistik på CD-rom

Publicerat: 2002-10-29

Nordisk statistisk årsbok 2002

Publicerat: 2002-10-29

Inkvarteringsstatistik för Åland hotell september 2002

Publicerat: 2002-10-23

Konsumentprisindex för Åland september 2002

Publicerat: 2002-10-16

Inresande till Åland september 2002

Publicerat: 2002-10-15

Konsumentprisindex för Åland augusti 2002

Publicerat: 2002-09-17

Inkvarteringsstatistik för Åland - hotell augusti 2002

Publicerat: 2002-09-17

Inresande till Åland augusti 2002

Publicerat: 2002-09-13

Konsumentprisindex för Åland juli 2002

Publicerat: 2002-08-23

Efterhandsutvärdering Ålands mål 5b-program 1995-1999

Publicerat: 2002-08-23

Inkvarteringsstatistik för Åland hotell juli 2002

Publicerat: 2002-08-22

Statistik utan gränser 2002

Publicerat: 2002-08-15

Inresande till Åland juli 2002

Publicerat: 2002-08-14

Befolkningsrörelsen på Åland 2:a kvartalet 2002

Publicerat: 2002-08-05

Konsumentprisindex för Åland juni 2002

Publicerat: 2002-07-27

Inkvarteringsstatistik för Åland - hotell juni 2002

Publicerat: 2002-07-19

Inresande till Åland juni 2002

Publicerat: 2002-07-10

Ny postadress

Publicerat: 2002-06-19

Inkvarteringsstatistik för Åland - hotell maj 2002

Publicerat: 2002-06-19

Hyresstatistik för Åland år 2002

Publicerat: 2002-06-18

Konsumentprisindex för Åland maj 2002

Publicerat: 2002-06-18

Inkvarteringsstatistik för Åland 2001

Publicerat: 2002-06-13

Inresande till Åland maj 2002

Publicerat: 2002-06-13

Inkvarteringsstatistik för Åland - hotell april 2002

Publicerat: 2002-06-05

Inresande till Åland april 2002

Publicerat: 2002-05-21

Konsumentprisindex för Åland april 2002

Publicerat: 2002-05-20

Den åländska näringsrätten. Historisk bakgrund och tillämpning under det sena 1990-talet

Publicerat: 2002-05-13

Befolkningsrörelsen på Åland 1:a kvartalet 2002

Publicerat: 2002-05-07

Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2002

Publicerat: 2002-05-06

Åldersstrukturen på Åland 31.12.2001

Publicerat: 2002-04-19

Inresande till Åland mars 2002

Publicerat: 2002-04-19

Inkvarteringsstatistik för Åland - hotell mars 2002

Publicerat: 2002-04-19

Konjunkturläget våren 2002

Publicerat: 2002-04-18

Konsumentprisindex för Åland mars 2002

Publicerat: 2002-04-16

Inkvarteringsstatistik för Åland - hotell februari 2002

Publicerat: 2002-04-03

Konsumentprisindex för Åland februari 2002

Publicerat: 2002-03-26

Ålänningarnas kunskap om den statliga verksamheten på Åland

Publicerat: 2002-03-22

Inresande till Åland februari 2002

Publicerat: 2002-03-14

Konsumentprisindex för Åland januari 2002

Publicerat: 2002-03-14

Grundskolan hösten 2001

Publicerat: 2002-03-14

FÖRNYAD HEMSIDA

Publicerat: 2002-03-13

Utbildning efter grundskolan hösten 2001

Publicerat: 2002-03-06

Inkvarteringsstatistik för Åland - hotell januari 2002

Publicerat: 2002-02-27

Invånarantalet 31.12.2001

Publicerat: 2002-02-26

Befolkningsrörelsen 2001

Publicerat: 2002-02-21

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2002

Publicerat: 2002-02-15

Det åländska rederiklustret. En förstudie

Publicerat: 2002-02-11

Konsumentprisindex december 2001

Publicerat: 2002-01-17

Inresande till Åland 2001

Publicerat: 2002-01-10

Sysselsatt arbetskraft på Åland 31.12.1999

Publicerat: 2002-01-04

Familjer och hushåll på Åland 31.12.2000

Publicerat: 2002-01-04

Uppföljning av kommunernas ekonomi och landskapsandelarna 1997-1999

Publicerat: 2002-01-02