Nyheter

Sysselsatt arbetskraft 31.12.2001

Publicerat: 2003-12-30

Inkvarteringsstatistik för hotell november 2003

Publicerat: 2003-12-22

Halvtidsutvärdering Ålands mål 2 program

Publicerat: 2003-12-16

Halvtidsutvärdering Ålands mål 3 program

Publicerat: 2003-12-16

Konsumentprisindex november 2003

Publicerat: 2003-12-15

Inresande till Åland november 2003

Publicerat: 2003-12-09

Arbetslöshetssituationen november 2003

Publicerat: 2003-12-05

Vitbok om den framtida nordiska innovations- och forskningspolitiken

Publicerat: 2003-11-28

Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2003

Publicerat: 2003-11-28

Befolkningen 2002

Publicerat: 2003-11-25

Konsumentprisindex oktober 2003

Publicerat: 2003-11-20

Löner inom den privata sektorn 2002

Publicerat: 2003-11-11

Arbetslöshetssituationen oktober 2003

Publicerat: 2003-11-10

Inresande till Åland oktober 2003

Publicerat: 2003-11-10

Konjunkturläget hösten 2003

Publicerat: 2003-11-07

Grundskolan hösten 2003

Publicerat: 2003-11-07

Kvinnor och män på Åland 2003

Publicerat: 2003-10-29

Nordisk statistisk årsbok 2003

Publicerat: 2003-10-29

Statistik över gästhamnarna 2003

Publicerat: 2003-10-27

Inkvarteringsstatistik för hotell september 2003

Publicerat: 2003-10-24

Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2003

Publicerat: 2003-10-20

Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2003

Publicerat: 2003-10-17

Statistisk årsbok 2003 på nätet

Publicerat: 2003-10-16

Konsumentprisindex september 2003

Publicerat: 2003-10-14

Inresande till Åland september 2003

Publicerat: 2003-10-07

Arbetslöshetssituationen september 2003

Publicerat: 2003-10-07

Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2003

Publicerat: 2003-09-29

Statistik utan gränser - nordisk regional statistik på cd-rom 2003

Publicerat: 2003-09-16

Konsumentprisindex augusti 2003

Publicerat: 2003-09-16

En snabb BNP-indikator för det privata näringslivet på Åland

Publicerat: 2003-09-15

Inresande till Åland augusti 2003

Publicerat: 2003-09-15

Arbetslöshetssituationen augusti 2003

Publicerat: 2003-09-11

Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2003

Publicerat: 2003-08-18

Konsumentprisindex juli 2003

Publicerat: 2003-08-15

Inresande till Åland juli 2003

Publicerat: 2003-08-12

Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2003

Publicerat: 2003-08-06

Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2003

Publicerat: 2003-07-20

Konsumentprisindex juni 2003

Publicerat: 2003-07-20

Inresande till Åland juni 2003

Publicerat: 2003-07-18

Löner för offentligt anställda på Åland 2002

Publicerat: 2003-07-18

Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2003

Publicerat: 2003-06-27

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2000-2001

Publicerat: 2003-06-26

Kommunernas bokslut 2002, preliminära uppgifter

Publicerat: 2003-06-26

Bostäder och boendeförhållanden 31.12.2000

Publicerat: 2003-06-25

Konsumentprisindex maj 2003

Publicerat: 2003-06-16

Inresande maj 2003

Publicerat: 2003-06-11

Hyresstatistik 2003

Publicerat: 2003-06-10

Statistisk årsbok för Åland 2003

Publicerat: 2003-06-06

Inkvarteringsstatistik för Åland hotell april 2003

Publicerat: 2003-05-27

Konsumentprisindex april 2003

Publicerat: 2003-05-20

Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2003

Publicerat: 2003-05-12

Inresande till Åland april 2003

Publicerat: 2003-05-09

Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2003

Publicerat: 2003-04-16

Konsumentprisindex mars 2003

Publicerat: 2003-04-15

Inresande till Åland mars 2003

Publicerat: 2003-04-09

Det åländska jordbrukets framtida utvecklingsmöjligheter

Publicerat: 2003-04-09

Inkvarteringsstatistik för Åland hotell februari 2003

Publicerat: 2003-04-03

Konjunkturläget våren 2003

Publicerat: 2003-04-03

Riksdagsvalet 16.3.2003

Publicerat: 2003-03-25

Inkvarteringsstatistik 2002

Publicerat: 2003-03-20

Inresande till Åland februari 2003

Publicerat: 2003-03-14

Konsumentprisindex för Åland februari 2003

Publicerat: 2003-03-14

Valdeltagandet 1999

Publicerat: 2003-02-27

Invånarantalet 31.12.2002

Publicerat: 2003-02-24

Bokslutsstatistik för företag 1999-2000

Publicerat: 2003-02-20

Befolkningen 2001

Publicerat: 2003-02-18

Inkvarteringsstatistik för Åland hotell januari 2003

Publicerat: 2003-02-14

Konsumentprisindex för Åland januari 2003

Publicerat: 2003-02-14

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2003

Publicerat: 2003-02-12

Inresande till Åland januari 2003

Publicerat: 2003-02-11

Befolkningsrörelsen 2002

Publicerat: 2003-01-24

Utbildning efter grundskolan hösten 2002

Publicerat: 2003-01-23

Inkvarteringsstatistik för Åland - hotell december och hela år 2002

Publicerat: 2003-01-21

Löner inom den privata sektorn på Åland 2001

Publicerat: 2003-01-21

Familjer och hushåll på Åland 31.12.2001

Publicerat: 2003-01-16

Konsumentprisindex för Åland december 2002

Publicerat: 2003-01-14

Inresande till Åland 2002

Publicerat: 2003-01-13

Sysselsatt arbetskraft 31.12.2000

Publicerat: 2003-01-02